Cesta: Akce > Domácí

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou 1.LF UK a VFN
pořádá tradiční předvánoční radiologické setkání

"Pražský den 2017"

Datum: čtvrtek 14.12.2017 v 10.00 hod
Místo konání: posluchárna R. Königové, 3. LF UK Praha 10, Ruská 87, 1. patro

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK
a ohodnocena 4 kreditními body
 

Odborný program

předsedající: doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. a doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
10.00 - 10.10
Zahájení
 10.10 - 10.25
(12 min.)
J. Červenková: Overdiagnosis v mamodiagnostice
 RDG klinika 1. LF UK a VFN
10.25 - 10.40
(12 min.)
R. Pádr: Intervence u traumat
 KZM 2. LF UK a FN Motol
 10.40 - 10.55
(12 min.)
D. Girsa: CT kraniotraumat se zřetelem k plánování kraniektomie
(CT nálezy, rozvaha a klinický výsledek)

 RDG klinika 3. LF UK a FNKV
 10.55 - 11.10
(12 min.)
M. Kucbel, M. Mašek: Aseptické kostní nekrosy
 RDG klinika Nemocnice Na Bulovce
 11.10 - 11.25
(12 min.)
V. Černý: CT u chronické trombembolické plicní hypertenze
 RDG klinika 1. LF UK a VFN
 11.25 - 11.40
(12 min.)
H. Malíková, J. Weichet: Radiologický duel na téma: Smrt mozku
 RDG klinika 3. LF UK a FNKV
11.40 - 12.20
 Oběd
12.20 - 12.35
(12 min.)
J. Weichet: Uretero-arteriální píštěl. Vzácná život ohrožující komplikace po radioterapii pánve
 RDG klinika 3. LF UK a FNKV
12.35 - 12.50
(12 min.)
Štácha, M. Mašek: Střevní ischemie
 RDG klinika Nemocnice Na Bulovce
12.50 - 13.05
(12 min.)
J. Lisý: Přínos ADC hodnoty v diferenciálí diagnostice nádorů ledvin na MR
 RDG klinika 2. LF UK a FN Motol
13.05 - 13.20
(12 min.)
M. Burghardtová, H. Malíková: Sekundární lymfom mozku: typické obrazy a „tricky cases"
 RDG klinika 3. LF UK a FNKV
13.20 - 13.45
(12 min.)
L. Leov L. Leová, J. Votrubová: Méně obvyklé příčiny náhlých příhod břišních
 RDG klinika Thomayerova nemocnice
 13.45 - 14.00
(12 min.)
L. Lambert: Iterativní rekonstrukce a redukce radiační zátěže při CT vyšetření
 RDG klinika 1.LF UK a VFN


Předpokládaný konec akce je ve 14.00 hod.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
odborný garant programu, přednosta RDG kliniky 3. LF UK a FNKV