Cesta: Akce > Domácí

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2019

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Datum: 24. a 25. května 2019
Místo: SECESE, reprezentační prostory Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Kontakt a přihlášky: pejrimovskaj@fnplzen.cz

Náplň odpovídá předatestačnímu akreditovanému kursu Výpočetní tomografie, akreditovanému Klinikou zobrazovacích metod LFUK v Plzni.
Poplatek pro účastníky, kterým bude vydán certifikát pro předatestační přípravu je 500 Kč.

Odborný program

 Pátek 24.5.2019
14.00 - 16.00Nízkodávková zobrazení pomocí výpočetní tomografie, současné přístupy
 Ferda J.
CT v diagnostice odontogenních onemocnění
 Baxa J.
Mozková perfuze a CT zobrazení
 Bejček J, Baxa J, Ferda J.
CT diagnostika náhlých břišních příhod
 Korčáková E, Mírka H.
  Přestávka na kávu
 16.30 - 18.30
Nefrolitiáza a její diagnostika pomocí CT včetně DECT analýzy složení
 Vondráková A, Ferda J.
CTA tepen dolních končetin, jak názorně dokumentovat patologické nálezy
 Ferda J.
Porovnání indikací použití jednotlivých radiofarmak v PET/CT (a PET(MRI)
 Ferda J, Ferdová E.
Současná klasifikace plicní fibrózy a CT
 Mírka H.
19.00
 Večeře v prostorách reprezentačního centra
             
 
 Sobota 25.5.2019
9.00 - 10.30
Karcinom plic, staging a hodnocení účinku terapie pomocí CT
 Baxa J.
Cévní a segmentární anatomie jater a její zobrazení pomocí CT
 Ludvík J, Ferda J, Mírka H.
CT a PET/CT diagnostika nádorů exokrinního pankreatu
 Ferda J.
 
 Přestávka na kávu
11.00 - 12.30
CT diagnostika poranění páteře
 Bajcurová K, Mírka, H.
Intervenční výkony pod CT a jejich možné komplikace
 Mírka H.
Diagnostický test
 Kreuzberg B, Mírka H, Ferda J.
  Oběd