Cesta: Akce > Domácí

14. vědecké zasedání MR sekce

Pořadatel: MR sekce ČRS a Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Koordinátor: doc. MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Termín: 15. - 17.3.2010
Příjezd a registrace účastníků: 15.3.2010, 14:00 - 18:00
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Hlavní sponzor akce: Bayer Schering Pharma, Bayer s.r.o.
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz
 

PROGRAM

Pondělí 15.3.2010
14.00 - 18.00 Příjezd a registrace účastníků
 Postgraduální přednášky I.
18.00 - 19.0
Zobrazení léčebného efektu u mozkových nádorů - přehledové sdělení
 Vymazal J.
  
 Úterý 16.3.2010
 7.30 - 8.30
Snídaně
 8.30 - 8.45
Zahájení setkání, zpráva o činnosti MR sekce
 Mechl M., Žižka J., Tintěra J., Vymazal J., Klzo L.
8.45 - 12.00
Blok I.
8.45 - 9.20
Nativní MRA renálních tepen a tepen dolních končetin: první zkušenosti a praktické
poznatky

 Tintěra J., Novotný J., Janoušek R., Vedlich D.
 9.20 - 9.35
Nové metody nekontrastní MR angiografie - první zkušenosti
 Balák J., Duda J., Gyüre G, Frydrych J.
9.35 - 9.50
MR Písek - představení pracoviště
 Duda J.
10.00 - 10.30
Přestávka
10.30 - 10.45
Možnosti kvantitativního hodnocení 1H MR spekter mozku
 Dezortová M., Jírů F., Škoch A., Wagnerová D., Hájek M.
10.45 - 11.00
Využití měření difúzního tenzoru u pacientů s roztroušenou sklerózou
 Ibrahim I., Řasová K., Škoch A., Tintěra J.
11.00 - 11.15
Neurofibromatóza I. typu - kazuistika
 Doležilová V., Hanzlíková P.,Šilhanová E.
11.15 - 11.30 DTI zobrazení míchy: praktické aplikace
 Keřkovský M., Šprláková-Puková A.
11.30 - 11.45
Kvantitativní MR obraz u amyotrofické laterální sklerózy
 Keller J., Vymazal J., Ridzoň P., Rusina R. a kol.
11.45 - 12.00
Fractional Anisotropy of Various Gray and White Matter Regions in Adulthood. Age
Dependence and Comparison of Two DTI Sequences

 Rulseh M., Keller J., Syka M., Vymazal J.
 12.10 - 12.10
Prolaps pánevních orgánů u žen - přínos dynamického MRI k rouhodnutí o technice chirurgického řešení
 Belšan T.,Krofta L., Profantová N.
12.15 - 13.30
Oběd
13.30 - 18.00
Volný program - samostudium
18.00 - 19.00
Postgraduální přednášky II. - Rizika MR vyšetření
18.00 - 18.15
Úvod - Aliance pro MR
 Mechl M.
18.15 - 18.45
Metodický list pro MR vyšetření - novinky a změny
 Tintěra J.
18.45 - 19.00
Nefrogenní systémová fibróza
 Klzo L., Žižka J.
20.00 - 22.00
Společenský večer
  
Středa 17.3.2010
7.30 - 8.30
Snídaně
8.30 - 12.00
Blok II.
8.30 - 8.45
Role magnetické rezonance ve vyšetřování sportovních úrazů
 Kastner J., Ferda J., Kreuzberg B.,Nepraš.P, Karnos V.
8.45 - 9.00
Lipomatózní nádory v obraze MRI
 Mašek M., Kašpar M., Štukavcová A., Mateková E., Matějovský Z., Krystlík Z.
9.00 - 9.15
Sledování monoklonální gamapatie nejasného významu pomocí magnetické
rezonance

Sedláková J., Štouračová A., Mechl M.
9.15 - 9.30
Hemofilický pseudotumor jako raritní komplikace hemofilie
 Mašek M., Kašpar M., Štukavcová A., Mateková E, Kubeš R.
9.30 - 9.45
Lanthanoidy jako hybridní kontrastní látky
 Francová P. Kotek J., Kotková Z., Herynek V., Hájek M.
9.45 - 10.15
přestávka
10.15 - 10.30
Využití magnetické rezonance při lokálním stagingu karcinomu prostaty
 Ryznarová Z., Jarolím L. , Juklová I.
10.30 - 10.45
Sledování pankreatických ostrůvků v časném období po transplantaci
 Jirák D., Kříž J., Strzelecki M., Foster P., Hájek M.
10.45 - 11.00
Prof.Eliášova parafráze
 Gyüre G.
11.00 - 11.15
Kvantitativní stanovení tuku v lidských játrech pomocí in vivo 1H MR Spektroskopie.
Pilotní studie

 Hájek M., Dezortová M., Škoch A., Wagnerová D., Hejlová I., Trunečka P., Voska L.
11.15 - 11.30
Ukládání kovových iontů v mozku: pomůže je identifikovat vyšetření při různých
magnetických polích?

 Herynek V., Dezortová M., Wagnerová D., Hejlová I., Hájek M.
 11.30 - 12.00
Superficiální sideróza leptomening
 Klzo L., Krajina A., Bělobrádek Z., Jelínková K.
12.00
Ukončení setkání

 ke stažení ve formátu PDF pdf

Ceny za ubytování

1 jednolůžkový pokoj - 1.500 Kč
1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji - 900 Kč
 

Storno podmínky:

storno do 10.2.2010 - 50% z ceny lze vrátit
storno do 28.2.2010 - 20% z ceny lze vrátit
storno po 28.2.2010 - nelze vrátit peníze
 

Variabilní symbol pro platbu - 138

Kapacita zasedání již byla vyčerpána, přihláška již není možná.