Cesta: Akce > Domácí

11. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Pořadatel: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Katedra radiologických metod FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, Radiologické oddělení nemocnice Břeclav, Školicí středisko VF, a.s. Černá Hora
Termín: 6.9. - 8.9.2013
Téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie
Místo: Valtice
Koordinátoři kongresu: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA, Prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., Prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., prim. MUDr. Josef Hořejš, CSc., Mgr. Martin Buček, Rudolf Dobiáš

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolím si Vás opět pozvat do Valtic, letos již po jedenácté.
V programu Vás čeká řada vyzvaných přednášek zakončených testem - tyto přednášky budou v programu označeny "T" - tedy 45 minutové přehledné přednášky zakončené testem, který si pak sami vyhodnotíte. Pochopitelně, ale nebudou chybět ani vědecká sdělení a překvapení. Akce se tentokrát bude konat v prostorách zámku - v polovině druhého patra, kde budou jak stánky firem, tak přednášky. Přednášky budou v místnosti 219.13, stánky firem pak v místnosti 219 - 09, 10, 11, 12 a 05. Coffe Break bude v místnosti 219.09.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Registrační poplatky

 platba složenkou
 platba na místě
Lékař - člen ČRS a SRS 3.500 Kč
 5.000 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie  2.000 Kč  3.000 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník RTG pracoviště
 2.000 Kč
 3.000 Kč
Ostatní 5.000 Kč
 5.000 Kč

Kongres je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 10 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz abdominální a gastrointestinální radiologie.

Program
Čtvrtek 5.9.2013
 Registrace od 17.00 hod., zámek Hubertus
Pátek 6.9.2013
8.30 Zahájení
8.30 - 12.00

Nádory GITu a vzácné nádory abdomen (Bartušek D.)

8.30 - 8.45
Karcinom jícnu
 Válek V.
8.45 - 9.00
Karcinom žaludku
 Bartušek D.
9.00 - 9.15
Karcinom rekta
 Bohatá Š.
 9.15 - 9.30
GIST
 Válek V.
 9.30 - 10.00
Kasuistiky z Tu GIT
 Petrášová H., Němcová E.
10.00 - 10.30
Přestávka
10.30 - 12.30
Možnosti a úskalí zobrazovacích metod u vybraných NPB (Votrubová J.)
10.30 - 10.40
Výběr zobrazovacích metod u NPB - otázka pro klinika či radiologa?
 Votrubová J.
10.40. - 11.00
Diagnostika traumatických NPB se zaměřením na děti a adolescenty
 Lukács I.
11.00 - 11.20
Diagnostika NPB zánětlivého původu aneb co všechno může imitovat appendicitidu?
 Diepold M.
 11.20 - 11.40
Úskalí diagnostiky obstrukčních a perforačních NPB
 Svítilová J.
 11.40 - 12.00
Možnosti intervenční radiologie u NPB
 Kinštová M.
 12.00 - 12.30
Kvíz
12.30 - 13.30
Oběd
13.30 - 13.45
Zajímavosti z GIT (Válek V.)
13.30 - 13.45
Celiakie - kdy je ultrazvuk užitečný?
 Bartušek D.
 13.45 - 14.00
MR jater - "hypervaskulární" uzly
 Beran J.
 14.00 - 14.15
Diagnostika Hirschprungovy nemoci
 Bakaj Zbrožková L., Michálková K.
 14.15 - 14.45
Virtuální kolonoskopie
 Lambert L.
 14.45 - 15.00
Virtuální kolonoskopie - mapa ČR
 Válek V:
15.00 - 15.30
Kasuistiky
 Pánek J., Němcová E.
15.00 - 15.30
přestávka
 15.30Pankreas - na co málo myslíme (Válek V.)
 15.30 - 15.45
Žlábková pankreatitida
 Válek V.
 15.45 - 16.00
Pankreas - kdy je MR užitečné
 Mechl M., Šprláková-Puková A.
 16.00 - 16.15 PNET
 Válek V.
 16.15 - 16.30 Cystické tumory versus netumorosní cystické lese
 Bohatá Š.
 16.30 - 16.45 Staging adenokarcinomu
 
Pánek J.
 16.45 - 17.00
Vývoj akutní pankreatitidy
 Válek V.
 17.00 - 17.30
Kasuistiky
 Andrašina T.
 19.00Slavnostní večírek
Sobota 7.9.2013
 8.30 - 10.15
Ledviny a nadledviny (Mechl M., Foukal J.)
 8.30 - 8.50
Nadledviny
 Čtvrtlík F.
 8.50 - 9.15
Solidní léze ledvin - diferenciální diagnostika
 Mechl M., Foukal J.
 9.15 - 9.35
Bosniakova klasifikace cystických procesů ledvin
 Čtvrtlík F.
 9.35 - 9.50
UZ ledvin u novorozenců a dětí
 Bakaj Zbrožková L., Michálková K.
 9.50 - 10.15
Kazuistiky
Little J.
 10.15 - 10.30
přestávka
10.15 - 11.30
Vývodné cesty močové (Mihulová I., Mechl M.)
 10.15 - 10.30
UZ vývodných cest močových
 Mihulová I.
 10.30 - 10.45
Vylučovací urografie - quo vadis?
 Válek V.
 10.45 - 11.00
CT IVU
 Bohatá Š.
 11.00 - 11.15
MR hydrografie
 11.15 - 11.30
Ostatní metody a shrnutí
11.30 - 12.30
Pohlavní orgány (Foukal J., Mechl M.)
 11.30 - 11.45
Penis
 Mechl M.
 11.45 - 12.00
Benigní léze šourku
 Foukal J.
 12.00 - 12.15
MR placenty
 Petrášová H.
 12.15 - 12.30
Kazuistiky nebo test
 Foukal J.
 12.30 - 13.30
Oběd
13.30 - 15.30
Játra - na co málo myslíme (Bohatá Š.)
 13.30 - 13.45
Jak poznat HCC a jak se vyvarovat chyb
 Andrašina T.
 13.45 - 14.00
Jak poznat FNH u muže a jak se vyvarovat chyb
 Válek V.
 14.00 - 14.15
Jak poznat metastázu a jak se vyvarovat chyb
 Hořejš J.
 14.15 - 14.30
Jak poznat atypický hemangiom a jak se vyvarovat chyb
 Bohatá Š.
 14.30 - 14.45Jak poznat adenom a jak se vyvarovat chyb
 Bohatá Š.
 14.45 - 15.00Jak poznat plyn v játrech a jak se vyvarovat chyb
Hořejš J.
 15.00 - 15.20Hodnocení léčebné odpovědi po onkologické terapii ložisek
 Andrašina T.
 15.20 - 15.30
Vliv zobrazovacích metod na konečnou diagnosu pacienta
 Kucbel M.
 15.00 - 15.30
přestávka
15.30 - 17.30
Diagnostika krvácení do GITu (Hustý J.)
 15.30 - 15.50 Diag. a léčba krvácení do GIT při portální hypertenzi
 Boudný J.
 15.50 - 16.10
Diag. a léčba nevariceálníiho krvácení do GIT
 Hustý J.
 16.10 - 16.30
Krvácení do GIT - klinické souvislosti a endoskopická léčba
 Kroupa R.
16.30 - 17.30
Volná sdělení, diskuse
Ke stažení ve formátu PDF pdf

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Přehled možností ubytování ve Valticích a okolí je zde.

Přihlašování je ukončeno

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace. 

Způsob platby

Platební příkaz nebo složenka

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 4200030069 / 6800
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Konstatní symbol: 0308
Doplňující informace: Vaše jméno