Path: Committee

Committee

Chairman

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
e-mail: ferda (@) fnplzen.cz

Vice-chairman

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
tel.: 588 443 480, fax.: 588 442 508
e-mail: herman (@) fnol.cz

Scientific secretary

Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno 625 00
e-mail: marek (@) mechl.cz, mechl.marek (@) fnbrno.cz

Treasurer

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, 150 30
tel.: 257 272 532, fax.: 257 272 604
e-mail: jiri.weichet (@) homolka.cz

Members

Doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika VFN, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2
e-mail: Andrea.Burgetova (@) vfn.cz

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika VFN, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2
e-mail: Jan.Danes@vfn.cz

Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Radiologická klinika FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
e-mail: antonin.krajina@fnhk.cz

MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: jilisy@yahoo.com

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
e-mail: mirka (@) fnplzen.cz

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Breast Unit Prague
e-mail: skovajsova@gmail.com

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75
e-mail: tesar (@) bnzlin.cz


Audit Board

Chairman

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
e-mail: miloslav.rocek (@) fnmotol.cz

Members

prof. MUDr. Pavel Eliáš , CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
e-mail: elias (@) fnhk.cz

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20,Brno, 625 00
e-mail: valek.vlastimil (@) fnbrno.cz