Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


24.1.2023
MOST 2023 (Mezioborové sympozium o srdeční tomografi) - informace a on-line registrace.