Cesta: Dokumenty

Pravidla pro pořádání dalších Českých radiologických kongresů

 1. Interval
  Bude zachován dvouletý cyklus kongresů.
 2. Téma
  Kongres budou mít rámec programu (včetně délky) a témata nejméně na dva (lépe tři) kongresy dopředu (na příštím výboru v lednu 2009 budou vytipována možná témata, která se delší dobu neobjevila), téma navrhuje pořádající klinika, schvaluje výbor.
  Odborný program kongresu musí být definitivně hotov a publikován na www.crs.cz nejméně 3 měsíce před zahájením kongresu.
 3. Agentura
  Pro příští dva kongresy bude jako spolupořadatel oslovena agentura Contour (výbor schvaluje hlasováním: 7 pro, 2 se zdrželi).
 4. Délka kongresu
  Bude 2,5 dne - nejlépe čtvrtek-sobota.
  Kongresový den bude rozdělen na 4 části: 1 dopoledne a 1 odpoledne bude věnována vědeckým sdělením a jedna dopoledne a odpoledne tzv. plenary sessions. Maximálně dvě paralelní sekce.
 5. Sponzoři a jednání s nimi
  Sponzory oslovuje spolupořadatel (agentura) a výbor RS (zástupci výboru - měl by to být předseda a 1-2 další členové), nikoliv zástupce pořádající kliniky.
 6. Zisk z kongresu:
  1. minimální garantovaný zisk pro RS musí být 200 000.- Kč,
  2. spolupořadatel (agentura) má 15% z veškerých nákladů na kongres (s výjimkou režie pro agenturu), nejméně 80 000.- Kč (pouze v případě dodržení zisku (300 000 Kč), pokud bude zisk nižší, alikvotně se krátí minimální garantovaný zisk spolupořadatele),
  3. odměna pro pracoviště, které bude kongres organizovat: max. 100 000.- Kč, avšak pouze v případě, že nebude ovlivněn zisk pro RS,
  4. zbytek zisku se dělí následovně: 15% pro agenturu, 85% pro RS.
 7. Soutěže
  Pravidla soutěže pro nejlepší publikace za uplynulé dva roky musí být známa nejméně rok před začátkem kongresu a měla by být už teď jednoznačně a přesně definována. Návrh pravidel bude projednán na schůzi výboru v lednu 2009.
 8. Tisk přednášek
  Po diskusi a především s ohledem na stanovisko šéfredaktoru České radiologie rozhodnuto, že výběr z přednášek kongresu nebude řádným číslem časopisu, ale supplementem.
 9. Struktura přednášek na kongresech
  Bude se řídit pravidly pro publikování v České radiologii, tzn. rozšířených abstrakt k vyzvaným přednáškám, tak i dodržování charakteru strukturovaného abstrakta pro vědecké přednášky.
 10. Místo konání kongresu
  Trvalé jen v případě reprezentativního prostředí. Jinak navrhuje spolupořádající agentura a nemusí být bezpodmínečně tam, kde sídlí klinika. Místo konání nesmí být podmínkou pořádající kliniky, dohoda je však možná. Bezpodmínečně však musí být dodrženy podmínky počtu a kapacity sálů definované na formuláři k přihlašování.
 11. Zodpovídající subjekty
  Pořádající klinika zodpovídá za:
 • program,
 • dodržování časového harmonogramu kongresu,
 • včasné odevzdání programu,
 • včasné odevzdání materiálů pro www,
 • včasné odevzdání materiálů pro tisk (po recenzi abstrakt, 3 měsíce).
Spolupořádající agentura zodpovídá za:
 • zisk
 • společenský program
 • průběh kongresu
 • promítání