Cesta: Dokumenty

Rozdíly mezi European Training Curriculum for Radiology a českým Vzdělávacím programem oboru RZM 2011

 

 

 

Revised European Training Curriculum for Radiology 2014

 

VP RZM 2011

 

obecně kmen + vlastní specializace

3+2 roky

2+3 roky
Popis  obsahu vzdělávání Znalosti, dovednosti a schopnosti/kompetence určeny zvlášť pro každou orgánovou část radiologie i zvlášť pro kmen a vlastní specializaci tyto určeny pouze obecně zvlášť pro kmen a vlastní specializaci
organizace kmene první 3 M - nejméně 1 T na každém pracovišti dále - rotace na orgánové bazi:

neuroradiologie, hlava a krk, hrudník,..., intervence, pediatrická (není zde onkoradiologie a emergency) + NM, rad. ochrana, technika, management, výzkum s vlastním projektem školence

na modalitní bazi
organizace vlastní specializace 50% vzdělání mohou tvořit volitelné max. 2 specializované oblasti 1-2 oblasti v posledních 3 letech samostatně 12 měsíců
logbook uvádí vedle výkonů  i získané schopnosti/kompetence uvádí výkony
pracoviště mateřské výukové pracoviště velké, nejlépe fakultní nemocnice střední a velké nemocnice
ostatní výuková pracoviště participace dalších zdravotnických zařízení speciální část v centrech
školitelé 1 hlavní tutor v mateřském pracovišti, team školitelů 1 na každé 2 školence
školitelé - motivace mají být motivováni ke vzdělávání školenců  
školitelé - vzdělávání mají mít vlastní systém vzdělávání ke školení školenců  
examinátoři na zkoušení se mají podílet všichni školitelé  
hodnocení pracoviště školencem systém hodnocení školitelů a pracoviště školencem - důvěrný  
akreditace pracovišť každých 5 let

oproti ČR navíc kontrola:

  • výukový program
  • výukové materiály
  • výzkumný program školenců a pracoviště
každých 8 let

 

hodnocení nejméně 1x rok na konci kmene a konci vzdělávání
školenec ÚPS po ukončení 1 roku vzdělávání ? - většinou po kmeni
kompetence - radiologická zpráva každý popis školence musí být diskutován a ověřen kvalifikovaným radiologem kompetence dává školitel
kongresy minimálně 2 zahraniční a 5 národních během 5 let 7 školení, bez určení národní - mezinárodní
výzkum - přednášky každý školenec svůj výzkumný program publikuje a přednáší  
ostatní obory NM 3M včetně PET/CT 1M+volitelně6-12M PET/CT