Vážení členové ČNRS, milí přátelé krásného neuroradiologického oboru,

dovolte mi, abych Vám za dosavadní výbor ČNRS popřál všeho nejlepšího do roku 2010, a to jak v osobním, tak v profesionálním životě.
Mám-li zhodnotit rok uplynulý, domnívám se a doufám, že jej 125 členů společnosti může hodnotit kladně. Dobře jsme se zhostili jarní odborné schůze, vrcholem naší činnosti byl podzimní III. český neuroradiologický kongres, uspořádaný olomouckými kolegy v Čeladné. Ještě jednou si dovoluji poděkovat hlavním organizátorům, tedy prof. MUDr. M. Heřmanovi, CSc. a Doc. MUDr. M. Köcherovi, Ph.D, vystavovatelům, pořádající agentuře a všem aktivním účastníkům. Již teď víme, kam se můžeme za 2 roky opět těšit. Organizační břímě za celý svůj tým přijal, a to laskavě a domnívám se i s potěšením, prim. MUDr. M. Derner z Ústí nad Labem.
Od léta tohoto roku se Neuroradiologie (podobně jako intervenční a pediatrická radiologie) stala dvouletým nástavbovým oborem navazujícím na Radiologii a zobrazovací metody. Vzdělávací program reflektuje jasný zájem ČNRS, aby se neuroradiolog stal povinným členem lékařských týmů RDG oddělení a klinik ve velkých, tedy krajských a fakultních nemocnicích s tím, že bude rovnocenným partnerem a konzultantem v příslušných neurotýmech (neurolog, neurochirurg, intervenční neuroradiolog - provádění této odbornosti bude podmíněno nástavbovou atestací z intervenční radiologie, neuroradiolog).

Co nás čeká příští rok?

  • činnosti se ujme nově zvolený výbor a revizní komise
  • sejdeme se, a já se velmi těším, že v hojném počtu, na dvou odborných schůzích (jarní 18.2.2010, ÚVN Praha, témata: a)mozkové nádory - sledování po léčbě; b) vrozené anomálie mozku; podzimní 4.11.2010 Nemocnice Na Homolce, témata: a) epilepsie - zobrazovací aspekty, b) anomálie páteře a míchy).

Mnoho pozdravů z Hradce Králové zasílá


prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Předseda dosavadního výboru ČNRS