Zápis ze schůze výboru ČNRS ze dne 16.10.2013

Místo konání: Best Western Hotel Grand, Beroun
Přítomni: Eliáš, Mechl, Belšan, Janoušková, Heřman, Charvát, Žižka

 1. Diskutován detailní průběh nadcházejícího kongresu, zahájení, naplánován průběh členské schůze.
 2. Otázky diagnostiky mozkové smrti - výbor ČNRS podobně jako RS ČLS JEP nedoporučuje provádět průkaz mozkové smrti pomocí CT vyšetření. Důvodem celosvětová nejednotnost v metodice a rozpory v diagnostické přesnosti metody.
 3. Naplánován datum jarní odborné schůze - místo konání ÚVN, termín 27. 2. 2014. Témata: infekční postižení mozku a páteře, zobrazovací anatomie a patologické nálezy krčních prostorů.
 4. Příští kongres 2015 předběžně uspořádají zlínští a brněnští, dosud definitivně nerozhodnuto.
 5. Projednávána otázka kolize nově vznikajícího kardiovaskulárního programu se stávající koncepcí péče o CMP.
 6. Vyhodnocení výsledků voleb do nového výboru ČNRS.
  Pořadí: Žižka, Belšan, Vymazal, Derner, Eliáš, Mechl, Charvát, Krajina, Ferda, Heřman, Janoušková. Prof. Krajina se vzdal účasti ve výboru či revizní komisi, proto je složení výboru a revizní komise následující:
  Výbor ČNRS: Žižka, Belšan, Vymazal, Derner, Eliáš, Mechl, Charvát
  Členové revizní komise: Ferda, Heřman, Janoušková
 7. Janoušková navrhuje uhradit členům ČNRS členství v Evropské Neuroradiologické společnosti. Výbor konstatuje, že by financování členství kompletně vyčerpalo finanční rozpočet společnosti.

Zapsal: prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.