Zápis z plenární schůze ČNRS ze dne 18.10.2013

Místo: Best Western Hotel Grand, Beroun
Termín: 18. 10. 2013
Zahájení: 14.00 hodin


Eliáš referuje o agendě výboru v období mezi neuroradiologickým kongresem v Ústí nad Labem (říjen 2011) do současnosti.

  • Organizace iktových center.
  • Vzdělávání v nástavbovém oboru neuroradiiologie.
  • Akreditace pracovišť pro neuroradiologii.
  • Pořádání odborných schůzí.
  • Plenární schůze schvaluje výši členských příspěvků - nadále 150,00 Kč na rok.
  • Plenární schůze je informována o rozpočtu 15.000,00 Kč na 1 rok, 110 členů, využití rozpočtu pro občerstvení na odborných akcích a finanční náhradu sekretariátu ČNRS.
  • Oznámen termín příští odborné schůze (27.2.2014, ÚVN, infekční postižení mozku a páteře, zobrazovací anatomie krčních prostorů a jejich postižení).
  • Oznámení složení nového výboru a složení revizní komise, ustavující schůze výboru se zvolením funkcionářů proběhne po skončení odborné schůze v ÚVN 27.2.2014.


Zapsal: prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.