Výbor České neuroradiologické společnosti

Předseda

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

Místopředseda

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
Krajská nemocnice Ústí n. Labem

Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Pokladník

Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno-Bohunice

Členové

Prof. MUDr. Pavel Eliáš , CSc.
Radiologická klinika FN Ostrava

MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN Motol Praha

Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Univerzitní nemocnice Umeå, Švédsko

Revizní komise České neuroradiologické společnosti

Předseda

prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha

Členové

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice na Homolce Praha

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
Klinika zobrazovacich metod 2. LF UK a FNv  Motole, Praha