Specializované výkony na radiologických pracovištích v ČR

Pokud se v jednom zdravotnickém zařízení nachází více pracovišť stejné kategorie, mohou se jejich značky na mapě překrývat. Pro přesný počet pracovišť a jejich lokalizaci použijte tabulky pod mapou nebo přibližte mapu konkrétní oblasti.

Legenda: Modrá - pracoviště certifikované RS ČLS JEP, Červená - ostatní pracoviště.