Cesta: Akce > Domácí

IX. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii 2019

Termín: 6. června 2019, FN Motol, Praha
Místo:
velká posluchárna ředitelství FN v Motole
Odborný garant:
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Zveme Vás na IX. motolský den, který bude letos věnován zobrazení a diagnostice urgentních stavů v dětském věku.

Téma IX. motolského dne jsme vybrali na podkladě průzkumu požadavků auditoria minulých ročníku motolských dnů. Problematika se týká stavů, které vyžadují rychlá a přesná rozhodnutí a včasnou diagnostickou rozvahu. K tomu často pomáhají přednastavená definovaná schémata a guidlines takových postupů. Pokusíme se co možná prakticky a efektivně seznámit účastníky dne s našimi zkušenostmi s některými profily urgentní medicíny u dětí. V programu i v diskuzích vystoupí nejen radiologové, ale i klinici a odborníci zabývající se urgentní tématikou v dětském věku (lékaři a pracovníci Oddělení urgentního příjmu, Kliniky dětské chirurgie, intervenčního týmu Kliniky zobrazovacích metod atd.)
S přednáškou týkající se ultrazvukových nálezů a indikací urgentních stavů v dětském věku vystoupí Michael Riccabona, profesor oddělení dětské radiologie univerzitní nemocnice v Gratzu, uznávaný expert v problematice UZ zobrazení, autor četných publikací na toto téma.
Se stále aktuálním tématem zobrazení traumat končetin u dětí vystoupí Erika Rubešová, profesorka Lucile Packard Children's Hospital ze Stanfordu. Zmíněny budou zejména indikační skupiny, typické i méně typické nálezy a možnosti a vhodnost zobrazení.
Tento tým odborníků pak doplní přednášky lékařů části pro děti Kliniky zobrazovacích metod a Oddělení urgentního příjmu 2. LF a FN v Motole s prakticky zaměřenými přednáškami pokrývajícími problematiku denní praxe radiodiagnostika a klinika na urgentním příjmu ve fakultní nemocnici. Součástí budou i aktuální up-to-date guidlines a doporučení pro jednotlivá zobrazení a indikační skupiny u traumat hlavy u dětí.
Odpolední část programu pokryje komplexně problematiku zobrazení polytraumatu u dítěte. Detailně bude představen CT polytraumatický protokol s jeho technickými aspekty, indikace, možnosti provedení, strukturace hodnocení i up-to-date tvorba radiologického popisu.

Věříme, že program dne naplní Vaše očekávání a odnesete si mnoho užitečných informací a postřehů do Vaší vlastní praxe.
Součástí programu bude jako obvykle na závěr plenární schůze Sekce dětské radiologie RS JEP.

Těšíme se na osobní setkání s Vámi!

Za kolektiv fakulty motolského dne
Martin Kynčl, Ph.D.
dětská část KZM, 2.LF UK a FN v Motole
martin.kyncl@fnmotol.cz
2 2443 8100

PROGRAM

 6.6.2019
 8.00 - 9.55
 Registrace účastníků
 10.00 - 10.05
Zahájení
 Pro. Roček
 10.05 - 10.45
Ultrasound in pediatric emergency situations
 Prof. Riccabona
 10.50 - 11.20Trauma končetin u dětí: co neminout
 Prof. Rubešová
11.25 - 11.55
Zobrazení traumatu hlavy u dětí
 Dr. Koukolská
12.00 - 12.30
Kvíz
 12.30 - 13.00
 Přestávka, občerstvení
 13.00 - 13.40
Polytrauma u dětí - State of the art, doporučené postupy, klinika a postavení CT. Kazuistiky
 Dr. Kočí
 13.50 - 14.30
CT polytrauma protokol - CampBastion protokol, technické aspekty, naše zkušenosti. Kazuistiky
 Dr. Meliš
 14.35 - 15.00
Kvíz a shrnutí
 15.00 - 15.05
Závěr
 15.05 - 15.30
Plenární schůze Sekce pediatrické radiologie ČRS JEP
Program ke stažení ve formátu PDF pdf

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Včasný (do 30. dubna 2019) - 1.200,- Kč*
Pozdní (od 1. května 2019) - 1.400,- Kč*
Na místě (dne 6. června 2019) - 1.600,- Kč*
*
Ceny jsou včetně DPH.

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje:

  • vstup na kurz,
  • kongresové materiály,
  • občerstvení o přestávkách.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši, nejpozději do 14 dnů od přihlášení, a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
 Zpráva pro příjemce:
 jméno a příjmení
 Podrobnosti k platbě (VS):  20190606

Přijetí platby Vám potvrdíme e-mailem do 14 dnů po připsání platby na účet.

STORNO PODMÍNKY - zrušení registrace

Do 9. května 2019 - bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 400,- Kč.
Od 10. května 2019 - bez náhrady, celková zaplacená částka propadá.

Sekretariát kongresu musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci. Odpovídající náhrada bude provedena po akci.
V případě zrušení vaší registrace, prosíme zaslat oznámení na firmu Eurocongress Centre, e-mail eurocongress@grbox.cz.

Eurocongress Centre
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA