Jak se registrovat na serveru www.crs.cz a změna osobních údajů člena Radiologické společnosti ČLS JEP

Jak se na server zaregistrovat?

Registrace na serveru www.crs.cz se provádí vyplněním elektronického formuláře (v pravém zeleném navigačním pruhu nahoře).
Členy RS žádáme, aby vyplnili i pole adresa, bude podle něj kontrolováno členství v RS v souvislosti s přidělením přístupových práv na server. Pozornost věnujte správnému vypsání e-mailové adresy pro potřeby dalšího kontaktu. Pokud nechcete dostávat informační maily o aktualizacích, provedených na serveru, zrušte zatržení příslušného checkboxu.
Po vyplnění formuláře a jeho odeslání vyčkejte, spráce serveru zkontroluje členství v RS a v pozitivním případě dostanete přidělena odpovídající přístupová práva. Tato kontrola může trvat i několik dnů.

Registrace na serveru www.crs.cz se nerovná přihlášení do Radiologické společnosti!

Protože RS je podsložkou ČLS JEP, jedinou možností, jak se stát členem RS, je přihláška do ČLS JEP, kde je potřeba jako příslušnou odbornou společnost úvést Radiologická společnost.
V případě, že nový člen RS je již na serveru zaregistrován, musí sám aktivně kontaktovat správce serveru a tuto skutečnost mu oznámit.

Jak tedy postupovat?

 1. Jsem již členem RS (včetně potvrzení z centrální evidence ČLS JEP) a registruji se na www.crs.cz
  Stačí vyplnit elektronickou přihlášku a odeslat, podle seznamu členů RS budou přístupová práva automaticky přidělena
 2. Již dříve jsem se zaregistroval na serveru www.crs.cz a členem RS jsem se stal až nyní
  Po potvrzení přihlášky ze sekretariátu ČLS JEP je potřeba kontaktovat správce serveru a tuto skutečnost mu oznámit, správce po kontrole přidělí přístupová práva.
 3. Jsem členem RS i registrován na serveru www.crs.cz a změnil jsem jméno nebo adresu bydliště
  Protože platba členských příspěvků do RS ČLS JEP probíhá formou zasílání složenek na adresu trvalého bydliště, která je uvedena v přihlášce, je nutno jakoukoliv změnu (včetně příjmení) oznámit na sekretariátu ČLS JEP i správci serveru. V opačném případě se člen RS vystavuje riziku, že bude po nedoručení složenky zařazen mezi neplatiče a bude podán návrh na jeho vyloučení z RS ČLS JEP.
 4. Zapomněl jsem zaplatit členské příspěvky a bylo mi zrušeno členství v RS ČLS JEP i přístupová práva k serveru www.crs.cz
  Je potřeba veškeré finanční závazky uhradit na sekretariátu ČLS JEP a následně tuto skutečnost oznámit i správci serveru www.crs.cz, který po ověření znovu přidělí přístupová práva člena RS.