Kontaktní adresy

Záležitosti týkající se evidence členů (přihlášky ke členství, ukončení členství, změna osobních a kontaktních údajů, problémy s placením příspěvků nebo zasíláním časopisu) vyřizujte prostřednictvím členské evidence ČLS JEP. Kontakty jsou na adrese http://www.cls.cz/clenska-evidence.

Ostatní připomínky a vzkazy, stejně jako všechny příspěvky posílejte na některou z následujících adres:

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
vědecký sekretář společnosti
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
tel: 377 103 436, fax.: 377 103 438
e-mail: mirka (@) fnplzen.cz

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
administrátor serveru
Oddělení zobrazovacích metod
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
webmaster (@) crs.cz
tesar (@) bnzlin.cz

Pozn. vzhledem k ochraně proti spamovacích robotům jsou emailové adresy uvedeny v syntakticky nesprávném tvaru, před a za znakem @ je potřeba smazat závorky a přebytečné mezery.