Termíny atestací pro VP Radiologie a zobrazovací metody

Atestace v roce 2017

 1. LF UK
1.6.-2.6.2017
 2. LF UK
 9.5.-10.5.2017
7.11.-8.11.2017
 LF UP Olomouc
15.5.-16.5.2017
 LF UP Olomouc
 6.11.-7.11.2017
 LF UK Hradec Králové
 14.11.-15.11.2017