Otázky pro zkoušku k ukončení kmene vzdělávacího programu Radiologie a zobrazovací metody

Ke stažení ve formátu PDF pdf
 
Pro zkoušku k ukončení kmene je k dispozici 30 otázek ve formě tripletů, každá otázka se skládá ze 3 částí - Technická část a legislativa, Radiologická anatomie, Diagnostika. Navíc bude praktická otázka, kazuistika, ke které bude předložen RTG snímek skiagrafie či skiaskopie nebo UZ snímek. Co se týká CT, kazuistika CT by měla být omezena na problematiku, se kterou se lékař relativně běžně může setkat během služby.