Atestační otázky pro obor Radiologie a zobrazovací metody

Specializační oborové rady aktualizovaly okruhy zkušebních otázek k atestační zkoušce ve specializačním oboru radiologie a zobrazovací metody.
Aktualizované okruhy atestačních otázek budou platné od jara 2013.

Atestační otázky ke stažení ve formátu PDF pdf

Radiologie a zobrazovací metody - atestační otázky 2013 (obecné + modalitní)

 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření. Interakce mezi ionizujícím zářením a hmotou, biologické účinky záření.
 2. Radiační ochrana, screening zobrazovacími metodami, legislativa v radiologii.
 3. Kontrastní látky.
 4. Skiagrafie (včetně mamografie), skiaskopie, DSA - principy metod, indikace a kontraindikace.
 5. Ultrasonografie - principy metody, indikace a kontraindikace.
 6. CT - principy metody, indikace a kontraindikace.
 7. CT vyšetřovací techniky - CTA, HRCT, urgentní CT, CT u dětí.
 8. MR - princip metody, indikace a kontraindikace.
 9. Hybridní metody (PET, SPECT/CT, MR) - základní principy, indikace a kontraindikace.

Orgánové soustavy

Hrudník

 1. Zobrazování zánětů plic (infekční, tbc, oportunní infekce...).
 2. Zobrazování intersticiálních plicních onemocnění.
 3. Zobrazování nádorů plic.
 4. Zobrazování onemocnění plicní cirkulace (edém plic, plicní embolie, AVM, sekvestrace...).
 5. Zobrazování onemocnění mediastina a pleury.
 6. Zobrazování úrazů hrudníku.
 7. Zobrazování onemocnění hrudníku u dětí (novorozenecké pneumopatie, anomálie, cystická fibróza, expanzivní procesy...).
 8. Základy intervenčních metod používaných u onemocnění hrudníku.

Abdomen a gastrointestinální systém

 1. Zobrazování onemocnění hltanu, jícnu, žaludku a duodena.
 2. Zobrazování onemocnění tenkého a tlustého střeva.
 3. Zobrazování onemocnění jater, žlučových cest, sleziny.
 4. Zobrazování onemocnění pankreatu, nadledvin a struktur retroperitonea.
 5. Zobrazování náhlých příhod břišních (mimo úrazových).
 6. Zobrazování úrazů břicha.
 7. Zobrazování onemocnění zažívacího traktu a peritoneálních orgánů u dětí.
 8. Základy intervenčních metod používaných u onemocnění břicha a zažívacího traktu.

Urogenitální systém

 1. Zobrazování onemocnění ledvin a vývodných močových cest.
 2. Zobrazování onemocnění pohlavních orgánů.
 3. Zobrazování úrazů urogenitálního systému.
 4. Zobrazování onemocnění urogenitálního systému u dětí.
 5. Základy intervenčních metod používaných u onemocnění urogenitálního systému.

Muskuloskeletální systém

 1. Zobrazování tumorů a jim podobných afekcí muskuloskeletálního systému.
 2. Zobrazování zánětů muskuloskeletálního systému (infekční, aseptické nekrózy...).
 3. Zobrazování degenerativních změn a metabolických onemocnění muskuloskeletálního systému.
 4. Zobrazování úrazů muskuloskeletálního systému.
 5. Zobrazování onemocnění muskuloskeletálního systému u dětí.

Neuroradiologie

 1. Zobrazování u cévních onemocnění mozku (CMP, cévní malformace...).
 2. Zobrazování intrakraniálních tumorů.
 3. Zobrazování postižení bílé hmoty a degenerativních onemocnění mozku.
 4. Zobrazování zánětlivých intrakraniálních změn a poruch cirkulace likvoru.
 5. Zobrazování kongenitálních onemocnění mozku, míchy a páteře.
 6. Zobrazování úrazů mozku, neurocrania a splanchnocrania.
 7. Zobrazování degenerativních onemocnění páteře.
 8. Zobrazování zánětlivých a nádorových onemocnění páteře a míchy.
 9. Zobrazování úrazů páteře.
 10. Základy intervenčních metod používaných v neuroradiologii.

Zobrazování hlavy a krku

 1. Zobrazovací diagnostika patologických stavů v oblasti hlavy a krku.

Zobrazování prsu

 1. Zobrazování onemocnění prsu.

Kardiovaskulární systém

 1. Neinvazivní zobrazování cév.
 2. Zobrazování onemocnění srdce.
 3. Základy intervenčních metod používaných u onemocnění cév.
 4. Zobrazování lymfatického systému včetně lymfomů a leukémií.

Jiné

 1. Mozková smrt.
 2. Syndrom týraného dítěte.