Členové atestačních komisí radiologických oborů

Obor Radiologie a zobrazovací metody

původní návrh atestační komise podaný výborem RS (zápis ze schůze výboru RS z listopadu 2011)

Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Radiologická klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 00 Hradec Králové

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
U nemocnice 2
128 00 Praha 2

Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín

MUDr. Josef Hořejš, CSc.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN Praha
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň
 Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Radiologická klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
 ZRIR IKEM
Vídeňská 1958/9
147 00 Praha 4

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, Ph.D.
Klinika dětské radiologie
Dětská nemocnice, FN Brno
Černopolní 9
613 00 Brno

Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
Radiodiagnostická klinika, FNKV Praha
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika, FN Brno
Jihlavská 20
639 00 Brno

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Radiologická klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

MUDr. Igor Suškevič
Klinika zobrazovacích metoda, FN USA
Pekařská 53
656 91 Brno

MUDr. Aleš Bílek
Radiologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5