Členové atestačních komisí radiologických oborů

Obor Radiologie a zobrazovací metody

 JménoNavrhovatel
 Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSC.  RS ČLS JEP, LF UK v Hradci Králové
 MUDr. Ladislav Endrych  ČLK
 Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
 RS ČLS JEP, LF UK Plzeň
 Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
 RS ČLS JEP, LF UP v Olomouci
 Doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
 VZS
 Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.  3. LF UK
 Prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
 RS ČLS JEP, LF UP v Olomouci
 Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
 RS ČLS JEP
 Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
 LF UK v Plzni
 Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
 LF OU
 MUDr. Robert Kullač
 ČLK
 Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
 RS ČLS JEP, LF MU Brno
 Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
 RS ČLS JEP
 Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
 RS ČLS JEP, 2. LF UK
 Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
 RS ČLS JEP, LF MU Brno
 Prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
 RS ČLS JEP, 1. LF UK