Akreditační komise postgraduálního vzdělávání pro radiologické obory

Obor Radiologie a zobrazovací metody

 • MUDr. Aleš Bílek
 • MUDr. Milouš Derner
 • doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
 • prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc
 • MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
 • MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
 • prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
 • MUDr. Jana Votrubová, CSc.

Obor Neuroradiologie

 • doc.MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
 • doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
 • prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
 • MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
 • doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
 • doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

Obor Intervenční radiologie

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
 • prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
 • prof. MUDr.Martin Köcher, Ph.D.
 • prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
 • doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
 • MUDr. Josef Hořejš, CSc.
 • MUDr. Petr Duras

Obor Dětská radiologie

 • doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
 • prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
 • doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc.
 • prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
 • prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
 • MUDr. Aleš Bílek