Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


5.6.2022
Vyhláška MZ o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického.