Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


16.5.2022
Aktualizovaná Metodická doporučení pro MR vyšetřování osob s kardiostimulátorem (KS), kardiální resynchronizační terapií (CRT), implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) nebo implantabilní monitorovací jednotkou (ILR).