Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


23.12.2021
Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu.
Výzva byla zveřejněna 20.12.2021 ve ve Věstníku MZ ČR č. 14/2021. Všechna stávající screeningová pracoviště musí podat žádost do 30 dnů od zveřejnění, jinak přijdou o screeningový statut!