Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


15.11.2021
Vážení kolegové,
chtěl bych především primáře a vedoucí pracovišť přístrojů VZT (CT, MR, apod.) požádat o poskytnutí dat k aktualizaci mapy přístrojů VZT. Zkontrolujte prosím vaše pracoviště a údaje o případných chybějících nebo obměněných přístrojích mi napište.

Kromě názvu zdravotnického zařízení se do databáze zapisuje typ přístroje, rok instalace a specifikace (viz. jednotlivé záznamy na mapě, u každého typu přístroje jsou jiné).
Prosím také o informace o přístrojích, které již byly schváleny komisí MZ, ale dosud neinstalovány.

Děkuji za spolupráci
J. Tesař