Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


2.11.2021

Informace k Osteologickým dnům vzhledem k aktuální epidemiologické situaci:

Milí přátelé,
termín Osteologických dní se blíží, zatím se zdá, že žádný problém nehrozí.
Přesto bych chtěl upozornit na to, že při vstupu do budovy Naivního divadla, po vás bude požadováno potvrzení o očkování nebo platný, negativní test.
Současně podpisem prezenční listiny potvrzujete, že jste výše uvedené údaje splnili.
Doufám, že vše proběhne bez problémů a těším se za týden.

MUDr. Jan Beran