Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


5.4.2020
X. motolský den, 18.6.2020 - oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
organizační výbor pro přípravu X. motolského dne 2020 rozhodl takto:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci při šíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k s tím spojeným restriktivním opatřením a jejich obtížně odhadnutelnému vývoji, výbor rozhodl o zrušení akce, bez náhrady.
Věříme, že náš krok pochopíte a zachováte motolským dnům přízeň pro léta příští; v roce 2021 bychom se měli společně pak věnovat problematice zobrazení u syndromu týraného dítěte.

Za organizační výbor X. motolského dne
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
odborný garant prof. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, 2.LF UK a FN v Motole, Praha