Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


1.4.2020
Vážení Členové radiologické společnosti,
vážení partneři,

na základě jednání Výboru dne 28. března 2020 a následném hlasování per rollam ve dnech 29. a 30. března 2020 se

Výbor Radiologické společnosti ČLS JEP na základě hlasování rozhodl posunout konání Českého radiologického kongresu z termínu 29. a 30. září 2020 na podzim roku 2021.

Všichni členové Výboru se hlasování zúčastnili a všichni hlasovali pro odložení Kongresu.
Důvodem rozhodnutí je současná epidemiologické situace při šíření onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, že následující vývoj restriktivních opatření a dále také neodhadnutelný vývoj vytížení nemocničních i ambulantních radiologů, rozhodl se výbor pro odložení kongresu

V Plzni dne 31. března 2020
Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Předseda RS ČLS JEP