Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


13.1.2019
MOST 2019 (Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií) - informace a on-line přihláška.