Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


12.11.2017
Aktualizace seznamu pracovišť.
Prosíme vedoucí pracovníky jednotlivých pracovišť o zaslání údajů k aktualizaci pracovišť akreditovaných k postgraduálnímu vzdělávání a rozmístění přístrojů VZT, především výpočetních tomografů a magnetických rezonancí. Údaje budou použity k aktualizacím příslušných map na serveru.