Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


20.8.2017
Nové složení atestačních komisí pro obor Radiologie a zobrazovací metody.