Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


24.7.2017
Do Doporučení v sekci Dokumenty přidán odkaz na Směrnici ESUR pro používání kontrastních látek v.9,0 (v českém překladu).