Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


19.3.2017
Odborná schůze Sekce hybridního zobrazování RS ČLS JEP v rámci Plzeňských zobrazovacích dnů Darová 2017 - odborný program.