Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


16.1.2022
Výsledky volby funkcionářů nového výboru a revizní komise RS ČLS JEP.
16.1.2022
Zápis ze schůze nového výboru a revizní komise RS ČLS JEP.
2.1.2022
XXI. Krakonošův CT kurz - informace, rámcový program a on-line registrace.
23.12.2021
Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu.
Výzva byla zveřejněna 20.12.2021 ve ve Věstníku MZ ČR č. 14/2021. Všechna stávající screeningová pracoviště musí podat žádost do 30 dnů od zveřejnění, jinak přijdou o screeningový statut!
14.12.2021
Zápis ze schůze výboru MR sekce 4.11.2021
29.11.2021
POZOR - důležité upozornění k Ultrazvukovému kurzu v Čejkovicích 2022!
Vzhledem k současné epidemiologické situaci při šíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k s tím spojeným restriktivním opatřením a jejich obtížně odhadnutelnému vývoji, rušíme Ultrazvukový kurz 2022 v Čejkovicích. Náhradní termín kurzu bude pravděpodobně koncem března.

Děkujeme všem za pochopení. Organizátoři kurzu.
15.11.2021
Ultrazvukový kurz 2022 Čejkovice - informace a on-line registrace.
15.11.2021
Pražský den - odborný program.
15.11.2021
Vážení kolegové,
chtěl bych především primáře a vedoucí pracovišť přístrojů VZT (CT, MR, apod.) požádat o poskytnutí dat k aktualizaci mapy přístrojů VZT. Zkontrolujte prosím vaše pracoviště a údaje o případných chybějících nebo obměněných přístrojích mi napište.

Kromě názvu zdravotnického zařízení se do databáze zapisuje typ přístroje, rok instalace a specifikace (viz. jednotlivé záznamy na mapě, u každého typu přístroje jsou jiné).
Prosím také o informace o přístrojích, které již byly schváleny komisí MZ, ale dosud neinstalovány.

Děkuji za spolupráci
J. Tesař

9.11.2021
Výsledky voleb do výboru MR sekce RS ČLS JEP na funkční období 2022 - 2025.
2.11.2021

Informace k Osteologickým dnům vzhledem k aktuální epidemiologické situaci:

Milí přátelé,
termín Osteologických dní se blíží, zatím se zdá, že žádný problém nehrozí.
Přesto bych chtěl upozornit na to, že při vstupu do budovy Naivního divadla, po vás bude požadováno potvrzení o očkování nebo platný, negativní test.
Současně podpisem prezenční listiny potvrzujete, že jste výše uvedené údaje splnili.
Doufám, že vše proběhne bez problémů a těším se za týden.

MUDr. Jan Beran

10.10.2021
XXIII. Liberecké osteologické dny 2021 - odborný program a seznam účastníků.
2.10.2021
Výsledky voleb do výboru a revizní komise RS ČLS JEP pro funkční období 2022-2025.
1.9.2021
Bylo zahájeno 2. kolo voleb do výboru a revizní komise RS ČLS JEP, hlasovat lze do 30.9.2021.
25.8.2021
Informace o termínu odborné akce "Pražský den".
23.8.2021
Seznam kandidátů postupujících do 2. kola voleb do výboru a revizní komise RS ČLS JEP.
13.7.2021
XX. Kurz magnetické rezonance podzim 2021 - informace a on-line registrace.
27.6.2021
19. Valtické kurzy abdomální a GI radiologie - odborný program.
25.6.2021
XXIII. liberecké osteologické dny - informace a on-line registrace.
15.6.2021
Sympozium Radiologie hrudníku v Čeladné - informace a on-line přihláška.
6.6.2021
Zápis ze schůze výboru MR sekce dne 10.5.2021
6.6.2021
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP 27.5.2021.
31.5.2021
Důležitá informace k MOST 2021 - rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 se sympozium MOST 2021 uskuteční prezenční formou ve velké posluchárně FN Motol, Praha 5 dne 19. června 2021 (sobota).
18.5.2021
Odborný program XX. Krakonošova CT kurzu.
17.5.2021
19. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie - informace a on-line registrace.
5.5.2021
Na základě rozhodnutí pořadatele akce bude akce Motolský den ZDARMA bez registračního poplatku.
30.4.2021
X. motolský den zobrazování v dětské radiologii - informace a on-line přihláška.
19.4.2021
Mamologické sympozium Olomouc 2021 - informace, program a on-line přihláška.
13.4.2021
Zápis ze schůze výboru RS a RK v únoru 2021.
6.4.2021
Pozor změna termínu! - XX. Krakonošský kurz se opět přesouvá, tentokrát na termín 7.-8.6.2021.
6.4.2021
Plzeňské e-dny zobrazovacích metod 2021 - program a odkaz pro přihlášení.
30.3.2021
Zrušení akce Paprsky Vysočiny 2021.
Oznámení pořadatelů: "S velkou lítostí jsme nuceni už podruhé zrušit konání Paprsků Vysočiny vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací. Nezbývá než doufat v návrat normálních časů pro příští rok - předpokládaný termín akce květen 2022."
23.3.2021
XIX. MR kurz - vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací se lze MR kurzu účastnit výhradně v distanční formě. Lze se ještě dodatečně zaregistrovat.
15.3.2021
Změna termínu akce Sympozium radiologie hrudníku!
Oznámení organizátorů: Termín akce se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci překládá na září. O přesném termínu a místě konání zatím jednáme.
12.3.2021
MOST 2021 - informace a on-line přihláška.
18.2.2021
!ZMĚNA TERMÍNU - Krakošský CT kurz se přesouvá na termín 6.-8.5.2021!
8.2.2021
Informace a on-line registrace na Sympozium radiologie hrudníku 2021 (Čeladná).
30.1.2021
Aktualizované informace o CT kurzu v Harrachově a XIX. kurzu MR zobrazování v Brně-Myslivně (především termíny).