Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


25.9.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP v září 2022.
23.9.2022
XXI. Kurz magnetické rezonance 2022 - odborný program.
23.9.2022
XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop 2022 - odborný program.
24.8.2022
Veřejná oponentura nových Klinických doporučených postupů:
Diagnostika a léčba mozkových gliomů
Chirurgická léčba degenerativních onemocnění páteře
Poskytování distanční péče
24.8.2022
Připomínkování návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb.
17.7.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP z 28.6.2022.
20.6.2022
XXI. Kurz magnetické rezonance 2022, on-line registrace.
20.6.2022
XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop 2022, on-line registrace.
20.6.2022
XXIV. Liberecké osteologické dny 2022, on-line registrace.
15.6.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP z 1.6.2022.
5.6.2022
Vyhláška MZ o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického.
2.6.2022
Odborný program 20. Valtického kurzu abdominální a gastrointestinální radiologie.
2.6.2022
Kurz Erasmus: Centrální nervový systém II: Spinální zobrazování a dětská neuroradiologie se koná 3.-7.9.2022 ve Wroclaw, Polsko.
Přihlášení je možné na https://www.emricourse.org/cns2_2022.html.
16.5.2022
Návrhy Klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře.
16.5.2022
Aktualizovaná Metodická doporučení pro MR vyšetřování osob s kardiostimulátorem (KS), kardiální resynchronizační terapií (CRT), implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) nebo implantabilní monitorovací jednotkou (ILR).
16.5.2022
Zápis z dubnové schůze výboru a RK RS ČLS JEP.
8.5.2022
Pozvánka na XLIII. Český radiologický kongres, 2.-4. 10. 2022.
15.4.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP v březnu 2002.
2.4.2022
Sympozium radiologie hrudníku Čeladná 2022 - odborný program.
14.3.2022
On-line registrace na Paprsky Vysočiny 2022 a odborný program.
13.3.2022
Obrazová prezentace (prof. Ferda) k plicní tuberkulóze.
11.3.2022
Odborné doporučení Radiologické společnosti ČLS JEP k provádění rentgenového snímku při podezření na tuberkulózu plic u osob utíkajících před válečnou agresí na Ukrajině.
7.3.2022

Oznámení o akci - 9. kongres jater, žlučových cest a pankreatu 19.-20.9.2022 v Plzni.

27.2.2022
Informace o veřejné oponentuře:

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=21 Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP") níže uvedený návrh KDP k veřejné oponentuře:
KDP-AZV-40 Diagnostika a léčba Parkinsonovy nemoci
garant doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4047

Předkládaný návrh KDP je vytvářen v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na: https://kdpnew.uzis.cz a http://www.azvcr.cz/projekt-kdp ) a je schválen Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České konference rektorů, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Pacientské rady MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Pro připomínkování uvedeného návrhu KDP byl vytvořen formulář "Veřejná oponentura", který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvem návrhu KDP. Připomínky k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a členům Garanční komise.

Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od 21. 2. 2022 po dobu 30 dnů, tj. do 23. 3. 2022.

20.2.2022
Aktuální informace o činnosti výzkumného výboru ESR.
13.2.2022
Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2022 - odborný program.
7.2.2022
MOST 2022 - informace a on-line registrace.
7.2.2022
Sympozium Radiologie hrudníku 2022 - informace a on-line registrace.
6.2.2022
XXI. Krakonošský CT kurz - Odborný program.
6.2.2022
Zpráva o činnosti Sekce pediatrické radiologie za rok 2021.
28.1.2022
Odkaz na pilotnjí projekt Program časného záchytu karcinomu plic.
24.1.2022
Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2022, nový termín konání a možnost registrace.
16.1.2022
Výsledky volby funkcionářů nového výboru a revizní komise RS ČLS JEP.
16.1.2022
Zápis ze schůze nového výboru a revizní komise RS ČLS JEP.
2.1.2022
XXI. Krakonošův CT kurz - informace, rámcový program a on-line registrace.
23.12.2021
Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu.
Výzva byla zveřejněna 20.12.2021 ve ve Věstníku MZ ČR č. 14/2021. Všechna stávající screeningová pracoviště musí podat žádost do 30 dnů od zveřejnění, jinak přijdou o screeningový statut!
14.12.2021
Zápis ze schůze výboru MR sekce 4.11.2021
29.11.2021
POZOR - důležité upozornění k Ultrazvukovému kurzu v Čejkovicích 2022!
Vzhledem k současné epidemiologické situaci při šíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k s tím spojeným restriktivním opatřením a jejich obtížně odhadnutelnému vývoji, rušíme Ultrazvukový kurz 2022 v Čejkovicích. Náhradní termín kurzu bude pravděpodobně koncem března.

Děkujeme všem za pochopení. Organizátoři kurzu.
15.11.2021
Ultrazvukový kurz 2022 Čejkovice - informace a on-line registrace.
15.11.2021
Pražský den - odborný program.
15.11.2021
Vážení kolegové,
chtěl bych především primáře a vedoucí pracovišť přístrojů VZT (CT, MR, apod.) požádat o poskytnutí dat k aktualizaci mapy přístrojů VZT. Zkontrolujte prosím vaše pracoviště a údaje o případných chybějících nebo obměněných přístrojích mi napište.

Kromě názvu zdravotnického zařízení se do databáze zapisuje typ přístroje, rok instalace a specifikace (viz. jednotlivé záznamy na mapě, u každého typu přístroje jsou jiné).
Prosím také o informace o přístrojích, které již byly schváleny komisí MZ, ale dosud neinstalovány.

Děkuji za spolupráci
J. Tesař

9.11.2021
Výsledky voleb do výboru MR sekce RS ČLS JEP na funkční období 2022 - 2025.
2.11.2021

Informace k Osteologickým dnům vzhledem k aktuální epidemiologické situaci:

Milí přátelé,
termín Osteologických dní se blíží, zatím se zdá, že žádný problém nehrozí.
Přesto bych chtěl upozornit na to, že při vstupu do budovy Naivního divadla, po vás bude požadováno potvrzení o očkování nebo platný, negativní test.
Současně podpisem prezenční listiny potvrzujete, že jste výše uvedené údaje splnili.
Doufám, že vše proběhne bez problémů a těším se za týden.

MUDr. Jan Beran

10.10.2021
XXIII. Liberecké osteologické dny 2021 - odborný program a seznam účastníků.
2.10.2021
Výsledky voleb do výboru a revizní komise RS ČLS JEP pro funkční období 2022-2025.