Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


1.12.2020
Nová publikace - Uroradiologie.
21.10.2020
Aktuální informace o CT kurzu v Harrrachově - Z důvodu epidemiologické situace se CT kurz přesouvá na 18. - 19. 3. 2021. Veškeré informace dostanou přihlášení účastníci e-mailem.
4.10.2020
Aktuální oznámení ohledně MR kurzu - AKCE SE NEKONÁ.
23.9.2020
!Aktuální oznámení ohledně Urogenitální dnů!
30.8.2020
Specializační kurz - muskuloskeletální radiologie.
1.8.2020
XIX. Kurz magnetické rezonance v Brně - odborný program.
1.8.2020
Radiologie hrudníku 2020 - odborný program.
15.7.2020
18. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie - odborný program.
16.6.2020
XXIII. Liberecké osteologické dny - informace a on-line přihláška.
16.6.2020
MOST 2020 zrušen!Vážené kolegyně a kolegové,

omlouváme se, ale vzhledem k současné situaci a relativně plnému kongresovému kalendáři na podzim 2020 jsme se rozhodli letošní Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií MOST 2020 zrušit a přesunout standardní jarní termín příštího roku.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání na MOSTě v březnu 2021.
Se srdečními pozdravy a s přáním pevného zdraví
Theodor Adla a Martin Pleva
předsedové sekcí CT a MRI ČAKVZM
31.5.2020
Informace a on-line přihláška na MR kurz v Brně 2020.
19.5.2020
XXIX.zasedání MR sekce - MR workshop 14.-15.10.2020 je ZRUŠENO!
5.4.2020
X. motolský den, 18.6.2020 - oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
organizační výbor pro přípravu X. motolského dne 2020 rozhodl takto:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci při šíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k s tím spojeným restriktivním opatřením a jejich obtížně odhadnutelnému vývoji, výbor rozhodl o zrušení akce, bez náhrady.
Věříme, že náš krok pochopíte a zachováte motolským dnům přízeň pro léta příští; v roce 2021 bychom se měli společně pak věnovat problematice zobrazení u syndromu týraného dítěte.

Za organizační výbor X. motolského dne
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
odborný garant prof. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, 2.LF UK a FN v Motole, Praha
1.4.2020
Vážení Členové radiologické společnosti,
vážení partneři,

na základě jednání Výboru dne 28. března 2020 a následném hlasování per rollam ve dnech 29. a 30. března 2020 se

Výbor Radiologické společnosti ČLS JEP na základě hlasování rozhodl posunout konání Českého radiologického kongresu z termínu 29. a 30. září 2020 na podzim roku 2021.

Všichni členové Výboru se hlasování zúčastnili a všichni hlasovali pro odložení Kongresu.
Důvodem rozhodnutí je současná epidemiologické situace při šíření onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, že následující vývoj restriktivních opatření a dále také neodhadnutelný vývoj vytížení nemocničních i ambulantních radiologů, rozhodl se výbor pro odložení kongresu

V Plzni dne 31. března 2020
Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Předseda RS ČLS JEP

21.3.2020
Akce Radiologie hrudníku v Čeladné se v plánovaném termínu neuskuteční, je přesunuta na září. Přesný termín ani místo konání zatím nejsou známy.
14.3.2020

Upozorňujeme na možnost stažení dokumentu URGENTNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE PŘI PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 v nové grafické podobě.

10.3.2020

Aktuální informace pro účastníky Krakonošského kurzu:

CT kurz se z důvodu rozhodnutí vlády ČR nebude konat v původně plánovaném termínu.
Nový termín konání CT kurzu je 19. - 21. 11. 2020. Veškeré rezervace a uhrazené poplatky se převádějí účastníkům na tento termín.
Program kurzu zůstává beze změny.
Omlouváme se za komplikace způsobené vyšší mocí.

10.3.2020
Východočeské sympozium je v důsledku nařízení vlády zrušeno. Náhradní termín není zatím plánován. Veškeré podrobnosti budou účastníkům zaslány individuálně.
4.3.2020
Specializační kurz magnetické rezonance - program a on-line přihláška.
15.2.2020
XXXVI. Východočeské radiologické symposium - on-line přihláška.
26.1.2020
Sympozium Radiologie hrudníku 2020 v Čeladné - informace a on-line přihláška.
26.1.2020
Odborný program XX. Krakonošova CT kurzu v Harrachově + přihláška na Hradecký workshop pořádaný v jeho rámci.