Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


15.1.2018
Složení předsednictva výboru a revizní komise RS ČLS JEP na funkční období 2018-2021.
17.12.2017
XXII.zasedání MR sekce - informace a on-line přihláška, včetně aktivní účasti.
17.12.2017
XVIII. Krakonošův CT kurz - informace a on-line přihláška.
14.12.2017
Výsledky 2. kola voleb do výboru a revizní komise RS ČLS JEP pro volební období 2018-2021.
25.11.2017
Pražský den 2017 - odborný program.
12.11.2017
Registrace odborných akcí na serveru RS - žádáme všechny organizátory odborných akcí v roce 2018, aby údaje zaregistrovali pomocí příslušného formuláře.
12.11.2017
Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2018 Čejkovice - on-line přihláška.
12.11.2017
Aktualizace seznamu pracovišť.
Prosíme vedoucí pracovníky jednotlivých pracovišť o zaslání údajů k aktualizaci pracovišť akreditovaných k postgraduálnímu vzdělávání a rozmístění přístrojů VZT, především výpočetních tomografů a magnetických rezonancí. Údaje budou použity k aktualizacím příslušných map na serveru.
1.11.2017
Pozvánka na Lányiho neurorádiologické dni.
29.10.2017
MR protokoly pro vyšetřování muskuloskeltálního aparátu:
V sekci Výukové materiály - Technika vyšetření byly umístěny prezentace MR protokolů pro vyšetřování muskuloskeletálního aparátu ze čtyř MR pracovišť, které byly prezentovány na na XXI. setkání MR sekce v Harrachově v březnu 2017.
Zájemci o optimalizaci vyštřovacích protokolů zde mohou najít inspiraci pro práci s 1,5T i 3T MR přístroji firem Siemens, Philips a GE.
3.10.2017
XX. Liberecké osteologické dny 2017 - odborný program.
1.10.2017
Zápis ze schůze výboru MR sekce 22.9.2017.
28.8.2017
15. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie - odborný program.
20.8.2017
Nové složení atestačních komisí pro obor Radiologie a zobrazovací metody.
20.8.2017
Žádost předsedy RS o připomínky k tvorbě nového vzdělávacího programu pro obor Radiologie a zobrazovací metody.
6.8.2017
V sekci Výukové materiály - Technika vyšetření byly umístěny prezentace MR protokolů pro vyšetřování mozku a páteře z osmi MR pracovišť, tak jak zazněly na XX. setkání MR sekce v Harrachově v březnu 2016.
Zájemci o optimalizaci vyštřovacích protokolů a MR sekvencí zde mohou najít inspiraci pro práci s 1,5T i 3T MR přístroji firem Siemens, Philips a GE.
24.7.2017
Aktuálně probíhají volby do výboru a revizní komise Radiologické společnosti ČLS JEP pro funkční období 2018-2021.
24.7.2017
Do Doporučení v sekci Dokumenty přidán odkaz na Směrnici ESUR pro používání kontrastních látek v.9,0 (v českém překladu).
14.6.2017
Practice variation in the use of diagnostic tests and treatment pattern in patients with ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (MI) - SURVEY.
14.6.2017
V termínu 8.5.2017 - 8.6.2017 proběhly  volby do výboru MR sekce. Do výboru na následující volební období bylo zvoleno šest členů (pořadí podle počtu hlasů): Marek Mechl, Josef Vymazal, Jaroslav Tintěra, Jan Žižka, Ludovít Klzo, Jiří Tesař.
11.6.2017
Do rubriky AKCE přidán odkaz na stránky týkající se VII. Neuroradiologického kongresu v Brně včetně možnosti registrace.
1.6.2017
XX. Liberecké osteologické dny - on-line přihláška.
17.5.2017
XVI. Kurz magnetické rezonance - online přihláška a další informace.
7.5.2017
XVI. kurz MR Brno-Myslivna, doplněn odborný program.
7.5.2017
Elektronická schůze výboru a RK RS ČLS JEP v dubnu 2017.
1.5.2017
XIII. radiologické dny Karla Chylíka - odborný program.
17.4.2017
Východočeské radiologické sympozium 2017 - odborný program.
17.4.2017
Motolský den pediatrické radiologie 2017 - odborný program a doplňující informace.
17.4.2017
Paprsky Vysočiny 2017 - odborný program.
25.3.2017
Sympozium Radiologie hrudníku (Čeladná) - odborný program.
19.3.2017
Odborná schůze Sekce hybridního zobrazování RS ČLS JEP v rámci Plzeňských zobrazovacích dnů Darová 2017 - odborný program.
19.3.2017
XIII. Radiologický dny Karla Chylíka v Táboře - možnost stažení on-line přihlášky.
5.3.2017
Paprsky Vysočiny 2017 - on-line přihláška.
5.3.2017
XXI.zasedání MR sekce - odborný program.
5.3.2017
MOST (MeziOborové sympozium o Srdeční Tomografii) - finální program (www.fnmotol.cz/most2017).
26.2.2017
RADIOLOGY RUN FOR THE VISUALLY IMPAIRED - benefiční běh v rámci ECR 2017.
14.2.2017
XVII. Krakonošův CT kurz  - program.
13.2.2017
Sympozium Radiologie hrudníku v Čeladné - informace a on-line přihláška.
13.2.2017
Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii - informace a on-line přihláška.
11.2.2017
Muskuloskeletární aparát nejen z pohledu dětského radiologa - program.
5.2.2017
On-line přihláška na XXXIII. Východočeské radiologické sympozium.
5.2.2017
Zápis z jednání výboru RS a SRA.