Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


14.6.2017
Practice variation in the use of diagnostic tests and treatment pattern in patients with ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (MI) - SURVEY.
14.6.2017
V termínu 8.5.2017 - 8.6.2017 proběhly  volby do výboru MR sekce. Do výboru na následující volební období bylo zvoleno šest členů (pořadí podle počtu hlasů): Marek Mechl, Josef Vymazal, Jaroslav Tintěra, Jan Žižka, Ludovít Klzo, Jiří Tesař.
11.6.2017
Do rubriky AKCE přidán odkaz na stránky týkající se VII. Neuroradiologického kongresu v Brně včetně možnosti registrace.
1.6.2017
XX. Liberecké osteologické dny - on-line přihláška.
17.5.2017
XVI. Kurz magnetické rezonance - online přihláška a další informace.
7.5.2017
XVI. kurz MR Brno-Myslivna, doplněn odborný program.
7.5.2017
Elektronická schůze výboru a RK RS ČLS JEP v dubnu 2017.
1.5.2017
XIII. radiologické dny Karla Chylíka - odborný program.
17.4.2017
Východočeské radiologické sympozium 2017 - odborný program.
17.4.2017
Motolský den pediatrické radiologie 2017 - odborný program a doplňující informace.
17.4.2017
Paprsky Vysočiny 2017 - odborný program.
25.3.2017
Sympozium Radiologie hrudníku (Čeladná) - odborný program.
19.3.2017
Odborná schůze Sekce hybridního zobrazování RS ČLS JEP v rámci Plzeňských zobrazovacích dnů Darová 2017 - odborný program.
19.3.2017
XIII. Radiologický dny Karla Chylíka v Táboře - možnost stažení on-line přihlášky.
5.3.2017
Paprsky Vysočiny 2017 - on-line přihláška.
5.3.2017
XXI.zasedání MR sekce - odborný program.
5.3.2017
MOST (MeziOborové sympozium o Srdeční Tomografii) - finální program (www.fnmotol.cz/most2017).
26.2.2017
RADIOLOGY RUN FOR THE VISUALLY IMPAIRED - benefiční běh v rámci ECR 2017.
14.2.2017
XVII. Krakonošův CT kurz  - program.
13.2.2017
Sympozium Radiologie hrudníku v Čeladné - informace a on-line přihláška.
13.2.2017
Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii - informace a on-line přihláška.
11.2.2017
Muskuloskeletární aparát nejen z pohledu dětského radiologa - program.
5.2.2017
On-line přihláška na XXXIII. Východočeské radiologické sympozium.
5.2.2017
Zápis z jednání výboru RS a SRA.
1.1.2017
Do celkového přehledu odborných akcí pro rok 2017 byly přidány odkazy na on-line přihlášky pro XVII. krakonošský CT kurz a XXI.zasedání MR sekce RS ČLS JEP.
10.12.2016
Program UZ kurzu v Čejkovicích 2017
24.11.2016
Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2017 - informace a on-line přihláška.
14.11.2016
Pražský den 2016 - odborný program.
1.10.2016
UKONČENÍ ON-LINE REGISTRACÍ NA ČRK 2016
Dovolujeme si Vás informovat, že on-line registrace byla již ukončena. Nyní je registrace možná pouze na místě kongresu.
Ke stažení je také dostupný finální program kongresu.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ BVV FOYER PAVILON E - PŘÍZEMÍ

11. října 2016 od 16:00 do 20:00 hodin
12. října 2016 od 08:00 do 18:00 hodin
13. října 2016 od 08:00 do 18:00 hodin
14. října 2016 od 08:00 do 10:00 hodin

21.9.2016
XIX. Liberecké osteologické dny 2016 - odborný program.
4.9.2016
27. kurz PTA - informace o akci a on-line přihláška.
4.9.2016
Běh pro Světlušku - charitativní běh v rámci XL. českého radiologického kongresu. Pozvánka ke stažení
26.7.2016
Výzva pro organizátory odborných akcí na rok 2017 - zaregistrujte si vaši akci na serveru. Je to důležité jednak  kvůli možnému časového překryvu a také v případě, že budete požadovat garanci odborné společnosti.