Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


2.2.2023
Kurz zobrazování poruch polykání (videofluoroskopie).
30.1.2023
XXII. Krakonošův CT kurz 2023 - odborný program.
24.1.2023
MOST 2023 (Mezioborové sympozium o srdeční tomografi) - informace a on-line registrace.
8.1.2023
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP 15.12.2022.
11.12.2022
XXII. Krakonošův CT kurz 2023 - základní informace a on-line registrace.
10.12.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP 23.11.2022.
7.12.2022
Kurz sonografie 2023 - odborný program.
20.11.2022
Přihláška na Kurz sonografie 2023, tentokrát v Mikulově.
31.10.2022
Konference PROSTAforum 2022, týkající se zejm. odborných vědeckých poznatků souvisejících se zaváděním časného záchytu karcinomu prostaty. Odkaz ZDE.
24.10.2022
Zápis ze schůze výboru MR sekce RS ČLS JEP 10/2022.
23.10.2022
Nová publikace Dětská radiologie do kapsy.
16.10.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP během ČRK 2022.
9.10.2022
Volby do výboru a revizní komise České neuroradiologické společnosti.
Odkaz je platný pro uživatele registrované na tomto serveru po přihlášení. Členové ČNRS, kteří registraci dosud nemají, se musí nejdřív zaregistrovat (odkaz vpravo nahoře) a při registraci do pole "Pomocné heslo" uvést "člen ČNRS".
25.9.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP v září 2022.
23.9.2022
XXI. Kurz magnetické rezonance 2022 - odborný program.
23.9.2022
XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop 2022 - odborný program.
24.8.2022
Veřejná oponentura nových Klinických doporučených postupů:
Diagnostika a léčba mozkových gliomů
Chirurgická léčba degenerativních onemocnění páteře
Poskytování distanční péče
24.8.2022
Připomínkování návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb.
17.7.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP z 28.6.2022.
20.6.2022
XXI. Kurz magnetické rezonance 2022, on-line registrace.
20.6.2022
XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop 2022, on-line registrace.
20.6.2022
XXIV. Liberecké osteologické dny 2022, on-line registrace.
15.6.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP z 1.6.2022.
5.6.2022
Vyhláška MZ o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického.
2.6.2022
Odborný program 20. Valtického kurzu abdominální a gastrointestinální radiologie.
2.6.2022
Kurz Erasmus: Centrální nervový systém II: Spinální zobrazování a dětská neuroradiologie se koná 3.-7.9.2022 ve Wroclaw, Polsko.
Přihlášení je možné na https://www.emricourse.org/cns2_2022.html.
16.5.2022
Návrhy Klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře.
16.5.2022
Aktualizovaná Metodická doporučení pro MR vyšetřování osob s kardiostimulátorem (KS), kardiální resynchronizační terapií (CRT), implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) nebo implantabilní monitorovací jednotkou (ILR).
16.5.2022
Zápis z dubnové schůze výboru a RK RS ČLS JEP.
8.5.2022
Pozvánka na XLIII. Český radiologický kongres, 2.-4. 10. 2022.
15.4.2022
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP v březnu 2002.
2.4.2022
Sympozium radiologie hrudníku Čeladná 2022 - odborný program.
14.3.2022
On-line registrace na Paprsky Vysočiny 2022 a odborný program.
13.3.2022
Obrazová prezentace (prof. Ferda) k plicní tuberkulóze.
11.3.2022
Odborné doporučení Radiologické společnosti ČLS JEP k provádění rentgenového snímku při podezření na tuberkulózu plic u osob utíkajících před válečnou agresí na Ukrajině.
7.3.2022

Oznámení o akci - 9. kongres jater, žlučových cest a pankreatu 19.-20.9.2022 v Plzni.

27.2.2022
Informace o veřejné oponentuře:

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=21 Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP") níže uvedený návrh KDP k veřejné oponentuře:
KDP-AZV-40 Diagnostika a léčba Parkinsonovy nemoci
garant doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4047

Předkládaný návrh KDP je vytvářen v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na: https://kdpnew.uzis.cz a http://www.azvcr.cz/projekt-kdp ) a je schválen Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České konference rektorů, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Pacientské rady MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Pro připomínkování uvedeného návrhu KDP byl vytvořen formulář "Veřejná oponentura", který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvem návrhu KDP. Připomínky k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a členům Garanční komise.

Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od 21. 2. 2022 po dobu 30 dnů, tj. do 23. 3. 2022.

20.2.2022
Aktuální informace o činnosti výzkumného výboru ESR.
13.2.2022
Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2022 - odborný program.
7.2.2022
MOST 2022 - informace a on-line registrace.
7.2.2022
Sympozium Radiologie hrudníku 2022 - informace a on-line registrace.
6.2.2022
XXI. Krakonošský CT kurz - Odborný program.
6.2.2022
Zpráva o činnosti Sekce pediatrické radiologie za rok 2021.