Krajští odborníci v oboru Radiologie a zobrazovací metody

Krajští odborníci jmenovaní výborem RS na základě zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tito odborníci jsou mimo jiné zástupci RS ČLS JEP ve výběrových řízeních na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb a jsou schváleni výborem RS ČLS JEP.

Hlavní město Praha + Středočeský kraj:

Plzeňský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj