Cesta: Dokumenty

Stanovisko výboru RS k provádění popisů radiologických vyšetření provedených na jiném pracovišti

Výbor RS nedoporučuje provádění opakovaných popisů u radiologických vyšetření provedených na jiném pracovišti. Hlavním důvodem je nejasnost, který popis v takovém případě platí.
Vhodnou formou může být individuální konzultace k původnímu popisu nebo ideálně vyjádření se k němu po probrání nálezu spolu s kliniky v rámci klinicko-radiologického semináře. V obou případech musí mít vyjadřující se radiolog k dispozici úplnou originální snímkovou dokumentaci a originální popis. V případě individuální konzultace i cílený klinický dotaz k originálnímu popisu (nikoliv jen formulaci typu "kontrola správnosti popisu").
Zápis z takové konzultace musí být písemný a lze jej vykázat kódem 89813 Konzultace nálezu rentgenologem cílená.

Výbor RS vstoupí do jednání s pojišťovnami se snahou o navýšení hodnoty tohoto kódu (Válek se oficiálně obrátí na VZP a MZČR v diskuzi na úpravu tohoto kódu).