Cesta: Dokumenty

Vyjádření MR sekce RS ČLS JEP k problematice dentálních implantátů na MR

Stomatologické kovové implantáty, náhrady a výplně, které jsou fixovány ke sklovině, zubovině nebo ke skeletu čelisti, lze obecně považovat za zcela bezpečné pro klinické vyšetřování pomocí MR až do magnetické indukce 3 Tesla, a to bez ohledu na jejich složení (titan, feromagnetická ocel, slitiny kovů, amalgám apod.).
Výjimkou jsou pouze implantáty, které jsou dysfunkční (uvolňující se, fragmentované nebo ukotvené v patologickém terénu např. osteolytického ložiska) nebo implantáty, které jsou fixovány ke spodině magnetem: tyto představují relativní kontraindikaci k MR vyšetření.
Snímatelné kovové náhrady je nutno před MR vyšetřením pochopitelně sejmout.
Problematiku fixních ortodontických aparátů řeší samostatné doporučení radiologické a ortodontické společnosti ČLS JEP.

Odůvodnění:
Správně implantovaná nesnímatelná kovová zubní náhrada nebo implantát je v magnetickém poli vystavena silám srovnatelným se silami, které na implantát vyvíjí žvýkání tuhé potravy. Z toho důvodu nepředstavuje tento stomatologický kovový materiál kontraindikaci k MR vyšetření.

Komentář ke znalosti složení implantátu:
Znalost složení implantátu má význam pouze pro odhad rozsahu lokální distorze magnetického pole a s tím související velikosti metalického artefaktu, který může limitovat diagnostickou informaci v orofaciální oblasti, nicméně zpravidla není limitující pro MR vyšetření mozku.

Literatura:
http://www.mrisafety.com/safety_article.asp?subject=26
http://www.crs.cz/cs/dokumenty/doporuceni-prehled/metodicky-list-pro-vysetrovani-pacientu-s-kovovymi-implantaty-na-mr.html
Shellock FG: Reference Manual for Magnetic Resonance Safety, Implants, and Devices: 2013 Edition . Biomedical Research Publishing Company, Los Angeles, CA, 2013.