Cesta: Dokumenty

Doporučení Radiologické společnosti pro technickou specifikaci diagnostických monitorů

Dokument ve formátu PDF pdf ke stažení.

Diagnostický monitor musí být v souladu se Zákonem o zdravotnických prostředcích směrnice Rady 93/42/ES a splňovat specifikaci pro Zdravotnický prostředek třídy nejméně IIa. Výrobce diagnostického monitoru musí jasně deklarovat splnění této zákonné normy.
Diagnostický monitor musí splňovat především požadavky na minimální kalibrovanou svítivost bílé barvy v závislosti na použití u příslušné vyšetřovací modality.
Diagnostický monitor musí být připojen k odpovídající grafické kartě umožňující DICOM zobrazení a kalibraci.

Soulad s kategorií zdravotnického prostředku
Třída IIa nebo vyšší.

Kalibrovaná svítivost bílé barvy
Mamografie - min. 500 cd/m2.
Skiagrafie - min. 400 cd/m2.
Ostatní modality - 200 cd/m2.

Rozlišení
Mamografie - nejméně 5Mpx.
Skiagrafie - nejméně 2Mpx.
Ostatní modality (CT, MR, apod.) - nejméně 1Mpx.

Podmínky provozu
Měření nezávislou osobou s příslušným technickým vybavením a znalostmi problematiky provozní stálosti min. 1x ročně dle doporučení SUJB v rozsahu zkoušek provozní stálosti.