Zápis ze schůze výboru ČNRS ze dne 16.2.2012

Místo konání: RDG oddělení, ÚVN Střešovice - Praha
Přítomni: Eliáš, Mechl, Belšan, Vymazal
Omluveni: Janoušková, Charvát, Heřman
Host: Derner

 1. Zhodnocení právě proběhlé schůze - kvalitní přednášky, relativně malý počet účastníků. Výbor bude informovat o programu příští schůze časněji, tedy 1,5 měsíce před jejím konáním.
 2. Potvrzen termín podzimní odborné schůze ČNRS: 22.11.2012 - Nemocnice Na Homolce - začátek 10.30 hodin, kongresový sál.
  Témata:
  - novinky v zobrazování bílé hmoty, neurodegenerativní a metabolická onemocnění
  - diagnostika a léčba mozkových aneuryzmat
  Po zakončení odborné schůze se sejde výbor ČNRS.
  Zabezpečuje: Janoušková
 3. Zhodnocen průběh IV. kongresu ČNRS v Ústí nad Labem, referuje prezident kongresu prim. Derner. Výbor vyhodnocuje kongres jako úspěšný, finančně vyrovnaný, doc. Mechl připomíná potřebu řádného uzavření smlouvy mezi organizační agenturou a přípravným výborem ČNRS při příštím kongresu. Výbor s tímto souhlasí.
 4. Doc. Mechl doporučuje a vyjadřuje souhlasnou vůli RS ČLS, aby zápisy z konání schůzí výboru ČNRS byly uveřejňovány na webových stránkách Radiologické společnosti. Výbor souhlasí.
 5. Prim. Belšan informuje o současném stavu příprav V. Neuroradiologického kongresu 2013. Výbor souhlasí, aby byl uspořádán v Grand hotelu Beroun, a to v termínu 16.-19.10.2013. Kolegové Belšan s Charvátem budou iniciovat sepsání organizační smlouvy s agenturou (Eurokongres). Specifikace témat kongresu bude detailně probrána na podzimní výborové schůzi 22.11.2012.
 6. V bodě různé diskutována běžná agenda (etablování cerebrovaskulárních center, obsah vzdělávacího programu nástavbového oboru neuroradiologie a činnost akreditační komise, stanovení delegátů na zářijový kongres Evropské neuroradiologické společnosti - Dr. Janoušková).

Zapsal: prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.