Proč certifikovat

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Radiologické společnosti ČLS JEP se rozhodl, podobně jako před lety při zahájení mamografického screeningu, vystavovat vyjádření ke kvalitě některých vybraných metod či vyšetření, která spadají pod odbornost 809.
Pracovištím, která podle názoru výboru RS ČLS JEP a příslušných odborných sekcí budou splňovat zveřejněné podmínky získání cestifikátu kvality, bude výborem RS tento certifikát pro příslušnou oblast vystavený.
Primáři příslušných pracovišť mohou o tento certifikát zažádat.

Celý proces je zatím zcela bezplatný a dobrovolný.
Na mapě přístrojů pak budou zvěřejněna pracoviště, která tento certifikát kvality mají.

Současně probíhá jednání se zástupci MZČR a pojišťovnami, jehož cílem je podobně jako u screeningové mamografie provádět pravidelně audity pracovišť, která vykazují kódy odbornosti 809 a to v podobné rozsahu i dopadu jako jsou v případě auditů mamografických pracovišť.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA