Podmínky pro získání certifikátů výboru RS ČLS JEP

Pro získání certifikátu RS ČLS JEP musí pracoviště splnit níže uvedené podmínky. Žádost o získání certifikátu, včetně příloh musí být povinně v elektronické formě a volitelně i tiskem, pracoviště je mohou zasílat na adresu předsedy revizní komise RS ČLS JEP:

prim. MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tesar@bnzlin.cz

CEUS

 1. Pracoviště musí dokladovat proškolené lékaře.
 2. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené.
 3. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.

Virtuální kolonoskopie

 1. Pracoviště musí dokladovat protokol vyšetření.
 2. Pracoviště musí dokladovat místní radiologický standard pro vyšeření.
 3. Pracoviště musí dokladovat počty vyšetření za uplynulý kalendářní rok.
 4. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené.
 5. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.

CT

 1. Pracoviště musí dokladovat protokoly vyšetření.
 2. Pracoviště musí dokladovat místní radiologické standardy.
 3. Pracoviště musí dokladovat počty vyšetření za uplynulý kalendářní rok dle statistiky UZIS.
 4. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené.
 5. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.

MR

 1. Pracoviště musí mít a dokladovat místní radiologické standardy pro MR včetně protokolů.
 2. Pracoviště musí dokladovat počty vyšetření za uplynulý kalendářní rok dle statistiky UZIS.
 3. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené
 4. Pracoviště musí zaslat tyto vybrané typy vyšetření. Vyšetření musí být anonymizovaná, mohou být dodaná na DVD či externím HDD:
  • Mozek - standardní protokol (cefalea), zaměření na zadní jámu lební (tinnitus), zaměření na temporální laloky (epilepsie), MRA Willisova okruhu, hypofýza,
  • páteř - krční a bederní,
  • koleno,
  • rameno,
  • játra.
 5. V případě nejasnosti může výbor MR sekce rozhodnout o návštěvě pracoviště.
 6. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.

AG

 1. Pracoviště musí dokladovat protokoly vyšetření.
 2. Pracoviště musí dokladovat místní radiologické standardy.
 3. Pracoviště musí dokladovat počty vyšetření za uplynulý kalendářní rok dle statistiky UZIS.
 4. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené.
 5. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.

Kardio CT

 1. Pracoviště musí dokladovat protokol vyšetření.
 2. Pracoviště musí dokladovat místní radiologický standard pro vyšeření.
 3. Pracoviště musí dokladovat počty vyšetření za uplynulý kalendářní rok.
 4. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené.
 5. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.

Kardio MR

 1. Pracoviště musí mít a dokladovat místní radiologické standardy pro MR včetně protokolů.
 2. Pracoviště musí dokladovat počty vyšetření za uplynulý kalendářní rok.
 3. Pracoviště musí uvést typ přístroje/software, na kterém je vyšetření prováděné a kterým je vyšetření hodnocené.
 4. Pracoviště je finálně schválené výborem RS ČLS JEP.