Cesta: Akce > Domácí

XXXIX. český radiologický kongres

8. - 10. 10. 2014
Hotel Diplomat, Praha 6


diplomat


Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

jménem výboru České radiologické společnosti a organizátorů kongresu bychom Vás rádi pozvali k účasti na XXXIX. ČESKÉM RADIOLOGICKÉM KONGRESU, který se bude konat v Praze v Hotelu Diplomat, ve dnech 8. - 10. října 2014.
Hlavními tématy kongresu jsou:

radiologie krku a hrudníku,
pediatrická radiologie,
komplexní diagnostika chorob prsu.

Kongres bude již 39. společným setkáním radiologů. Nejsme jen dobrými diagnostiky, ale i lékaři provádějícími léčebné zákroky, všichni pak patříme do týmů spolupracujících odborností s cílem co nejlépe pomoci našim pacientům.
Snažíme se, aby kongres poskytl zajímavý a srozumitelný přehled aktuálního vývoje v uvedených oblastech. Zajímavá témata budou doplněna specifiky nejen z oblasti diagnostiky, ale i intervenční terapie, budeme se zajímat o pracovní prostředí a problematiku záření. Dostatečný prostor bude věnován jak vyzvaným přednáškám z řad předních evropských odborníků, tak vědeckým sdělením. Uvítáme aktivní účast mladých kolegů formou ústních sdělení, tak zde bude možnost elektronických posterů. Ty budou demonstrovány pomocí speciálních tabletů.
Za účasti klinických zástupců si v interaktivních panelových diskuzích chceme demonstrovat co potřebují klinici a radiologové k lepší vzájemné spolupráci a k vzájemné úctě.
Odborný program bude doplněn i firemními přednáškami a aktuálními workshopy.
V průběhu kongresu výbor ČRS předá ocenění vítězům soutěží o nejlepší odborné publikace za období 2012-2014.
Očekáváme účast nejméně 400 lékařů z řad radiologů, kteří se zde mohou setkat se zástupci firem ze sektoru zdravotnictví.
Doufáme, že odborný i společenský program, který připravuje organizační výbor spolu s výborem ČRS ČLS JEP, bude pro všechny hodnotný a atraktivní.
Pevně věříme, že naše pozvání do Prahy v říjnu přijmete. Zároveň věříme, že kromě odborného programu najdete i čas na odpočinek.

Těšíme se na setkání.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.Důležitá data

Termín registrace a platby:
 do 18. června 2014 - nižší sazby poplatků
Pozdní registrace a platba:
 od 19. června 2014
Termín pro zaslání abstrakt:
 do 30. června 2014

 Kontakty

Odborný garant:
 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
jan.danes@lf1.cuni.cz

a

Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Organizace, registrace
a ubytování:
 Eurocongress Centre s.r.o.
Zelenková Ivana
tel: 777 275 729
tel: +420 739 220 721
eurocongress@grbox.cz

 

VŠEOBECNÉ  INFORMACE

Místo pořádání kongresu

Diplomat Hotel Praha
Evropská 15
160 41 - Praha 6

Vědecký výbor

MUDr. Beran Jan, Ph.D.
prof. MUDr. Daneš Jan, CSc.
prof. MUDr. Eliáš Pavel, CSc.
Prof. MUDr. Ferda Jiří, Ph.D.
prof. MUDr. Heřman Miroslav, Ph.D.
MUDr. Janoušková Ladislava, CSc.
Prof. MUDr. Kreuzberg Boris, CSc.
Doc. MUDr. Mechl Marek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Peregrin Jan, CSc.
Prof. MUDr. Roček Miloslav, CSc.
MUDr. Skovajsová Miroslava, Ph.D.
MUDr. Tesař Jiří, Ph.D.
prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc., MBA
MUDr. Votrubová Jana, CSc.
prof. MUDr. Žižka Jan, Ph.D.

Organizační výbor

prof. MUDr. Daneš Jan, CSc.
MUDr. Kynčl Martin
MUDr. Ing. Lambert Lukáš
MUDr. Lisý Jiří, CSc.
Prof. MUDr. Roček Miloslav, CSc.
MUDr. Steyerová Petra
MUDr. Suchánek Vojtěch

Technická výstava

Souběžně s kongresem, bude probíhat doprovodná výstava v prostorách Hotelu Diplomat, na níž budou firmy prezentovat své produkty vztahující se k tématu celé akce. Výstava bude probíhat po celou dobu konání kongresu.

REGISTRACE A REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Systém registrace

Registrace probíhá pouze formou vyplnění on-line přihlašovacího formuláře.
Po vyplnění formuláře klikněte na "Odeslat formulář". Jestliže je Váš formulář chybně vyplněn, nelze jej odeslat a prohlížeč zobrazí názvy chybně vyplněných kolonek.
Po odeslání přihlášky bude doručena na Vaši e-mailovou adresu kopie Vaší přihlášky a potvrzení o registraci s pokyny k platbě.
Po přijetí platby na účet Vám bude zaslán potvrzující e-mail.
Daňové doklady budou vydávány u registrace. 

REGISTRACE 

Registrační poplatky

Registrační poplatky do 18. června 2014 (platba připsána na účet kongresu):

Registrační poplatek členové RS ČLS JEP3.600 Kč
Registrační poplatek nečlen RS ČLS JEP6.000 Kč
Pregraduální studenti LF - účast pouze na odborném programu*zdarma
Pregraduální studenti - účast na celém kongresu*1.500 Kč
Vystavovatel (nad 2 osoby)4.000 Kč
Doprovodná osoba1.500 Kč
Ostatní7.000 Kč

Registrační poplatky od 19. června 2014:

Registrační poplatek členové RS ČLS JEP4.100 Kč
Registrační poplatek nečlen RS ČLS JEP6.500 Kč
Pregraduální studenti LF - účast pouze na odborném programu*zdarma
Pregraduální studenti - účast na celém kongresu*1.800 Kč
Vystavovatel (nad 2 osoby)4.000 Kč
Doprovodná osoba1.500 Kč
Ostatní7.500 Kč
* Požadavek na registraci je nutno doložit potvrzením o studiu.

Témata kongresu

Radiologie krku a hrudníku, pediatrická radiologie, komplexní diagnostika chorob prsu, varia.
 

Témata přehledových sdělení

 1. Zobrazení krku
 2. CT a MR srdce
 3. Zobrazení plic
 4. Intervence v oblasti krku a hrudníku
 5. CNS u dětí
 6. Screening a diagnostika chorob prsu
 7. Prenatální diagnostika
 8. GIT a urogenitální zobrazení u dětí
 9. Specifikaka v pediatrické radiologii


Rámcový program

Podrobný program ke stažení ve formátu PDF pdf

 Středa - 8. října 2014
 Sál Prague A+B+C
Sál Cracow I+II
(přenos sál Prague D)
 11.00 - 11.30
 Zahájení kongresu
 
 11.30 - 13.00Přehledová sdělení
Zobrazení plic I.

Přehledová sdělení
Zobrazení krku I.
13.00 - 14.30
 Oběd
 14.30 - 16.00
 Vědecká sdělení
 Zobrazení plic
 Vědecká sdělení
 Varia
16.00. - 16.30
Přestávka
 16.30 - 18.00
Přehledová sdělení
Zobrazení plic II.
Přehledová sdělení
Zobrazování krku II.
19.00 - 20.00Uvítací přípitek
 "Hotel Diplomat Praha"
 
 Čtvrtek - 9. října 2014
9.00 - 10.30
Přehledová sdělení
Screening a diagnostika chorob prsu I.
Přehledová sdělení
GIT a urogenitální zobrazení u dětí
10.30 - 11.00
Přestávka
 11.00 - 12.30
Přehledová sdělení
Screening a diagnostika chorob prsu II.
Přehledová sdělení
Prenatální diagnostika
12.30 - 14.30 členská schůze RS ČLS JEP + oběd  (sál Prague)
 14.30 - 16.00
Firemní sdělení
Přehledová sdělení
Specifika v pediatrické radiologii
16.00 - 16.30
 Přestávka
 16.30 - 18.00
Přehledová sdělení
CT a MR srdce

Vědecká sdělení
Screening a diagnostika chorob prsu
20.00
Společenský večer
"Restaurace Vila Kajetánka"
  
  Pátek - 10. října 2014
 9.00 - 10.30
Přehledová sdělení
CNS u dětí I.
Přehledová sdělení
Intervence v oblasti krku a hrudníku

 10.30 - 11.00
Přestávka
 11.00 - 12.30
Přehledová sdělení
CNS u dětí II.

Vědecká sdělení
Varia

 12.30Ukončení kongresu a předání cen

 

Ubytování

Hotely budou obsazovány postupně dle došlých přihlášek. Pokud bude Vámi zvolený hotel již plně rezervován, nabídneme Vám náhradní hotel. Bez plné platby, před začátkem kongresu, nebude ubytování rezervováno.
Ceny jednotlivých pokojů jsou uvedeny na přihlašovacím formuláři.

On-line formulář

Diplomat Hotel Praha **** (místo konání kongresu)
Evropská 15
160 41 Praha 6

Hotel DAP (vzdálenost 700 m, 9 minut chůze)
Vítězné náměstí 4/684
160 00 Praha 6

Platební a storno podmínky

Registrační poplatek a ubytování je nutné uhradit v plné výši před začátkem kongresu a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet pobočky České spořitelny.

Bankovní spojení

Banka: Česká spořitelna a.s., Budějovická, Praha 4
Název účtu: EUROCONGRESS CENTRE
Číslo účtu: 0060011-0066055389/0800
IBAN: CZ49 0800 0600 1100 6605 5389
BIC: GIBACZPX
Podrobnosti k platbě: VAŠE JMÉNO

Zrušení registrace

 • do 10. srpna 2014 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 250,- Kč,
 • od 11. srpna do 21. září 2014 50% ceny registračního poplatku,
 • od 22. září 2014 100% ceny registračního poplatku (kongresové materiály budou účastníku doručeny).

Zrušení ubytování

 • 10% z ceny ubytování - 91 a více dní před dnem příjezdu,
 • 25% z ceny ubytování - 90 - 61 dní před dnem příjezdu,
 • 60% z ceny ubytování - 60 - 31 dní před dnem příjezdu,
 • 90% z ceny ubytování - 30 - 15 dní před dnem příjezdu,
 • 100% z ceny ubytování - 14 a méně dní před příjezdem,
 • při nedojezdu nebo dřívějším odjezdu stornovací poplatek činí 100% z ceny ubytování.

V případě zrušení ubytování a registrace, prosíme zaslat oznámení o zrušení na firmu
EUROCONGRESS CENTRE.