Cesta: Akce > Domácí

XXXVI. Český radiologický kongres

Špindlerův Mlýn, 15. - 18. 10. 2008

Pořádá Radiologická společnost ČLS J. E. Purkyně
ve spolupráci s Radiologickou klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové

spindl_002_detailVážení a milí kolegové, příznivci a provozovatelé radiologického oboru,

po dvou letech opět nadchází doba konání radiologické kongresu, v pořadí již třicátého šestého. Máme jej na starosti my Hradečáci, proto jsme se s jistou nostalgií v srdcích rozhodli uspořádat akci znovu v krkonošském hotelu Harmony. Mnozí z vás pamatují, že se tu v roce 1996 konal kongres v pořadí třicátý. Největším hybatelem v přípravném výboru, sršícím nápady a nezdolnou pílí, byl tehdy doc. MUDr. Antonín Hlava, CSc., který již není mezi námi. Myslíme si, že máme velmi příhodnou možnost právě tam, tedy v dnes již přestavěných prostorách hotelu, vzdát Tondovi hold a znovu si připomenout to, co pro Hradec a celou českou radiologii udělal.

Chceme, aby byl odborný program, a to podobně jako před dvanácti lety, zaměřen ryze prakticky. Proto jsme zvolili téma urgentní radiologie (aneb jak přežít noční službu). Jde o rozsáhlou látku, proto výbor Radiologické společnosti ČLS JEP souhlasil s prodloužením kongresu o celé jedno odpoledne, což nám mimo jiné umožní ve třech večerních kuloárech prodiskutovat ještě větší šíři problémů, než bylo obvyklé. Početné sekce přehledových vyzvaných sdělení se budou konat ve velkém sále tak, aby přednášky mohli pohodlně vyslechnout všichni účastníci kongresu. Rádi bychom, aby ve vědeckých sděleních zaznělo co nejvíce upřímných výpovědí o záludnostech akutních stavů, tedy na co myslet především a jakých omylů se vyvarovat. Vypustili jsme oddíl posterů, nemůže ale chybět kvízová soutěž pro účastníky, vždyť si vítězové ty krásné ceny a obdiv nás ostatních jistě zaslouží. Chceme též zkusit něco trošku nového - líté utkání mezi týmy Čech a Moravy formou zábavné kvízové šou. Doufáme, že si také užijete něco zábavy z jiného soudku - to nechť ale zůstane zatím v tajnosti, ať je nějaké překvapení.

Mějme se v Krkonoších hezky

dr. Pavel Eliáš, odborný garant kongresu

!POZOR!
Prodloužení termínu pro registraci neatestovaných lékařů za nižší poplatek a prodloužení termínu pro přihlášku k aktivní účasti, tento termín je posunut na
15.7.2008


 

Odborný program ČRK 2008

Základní téma: Urgentní diagnostická a intervenční radiologie
(aneb jak přečkat noční službu, zaměřeno k rutinní radiologii)

Vědecká sděleni: Urgentní radiologie, omyly v urgentní radiologii, kazuistiky z pracovišť, varia

 

Středa  15. 10. 2008
 14.00 - 15.15
Zahájení kongresu
Hold zasloužilým členům RS ČLS JEP
Úvod do kvízové soutěže, poté několik minut zábavy
 

16.00 - 17.30
Přehledová sdělení - urgentní neuroradiologie
 (koordinátor L. Janoušková)

 
Čtvrtek 16. 10. 2008
 8.30 - 10.00
Přehledová sdělení - hrudník, vaskulární urgence
 
(koordinátor P. Eliáš)
 10.30 - 12.00
Přehledová sdělení - akutní břicho
 
(koordinátor V. Válek)
 14.00 - 15.30
Vědecká sdělení
 
(paralelní sekce)
 16.00 - 17.30
Kvízová show Čechy - Morava
 
Koordinátor: A. Krajina
 Kapitání týmů - J. Ferda, V. Válek
Společenský večer
 
Pátek 17. 10. 2008
 8.30 - 10.00
Přehledová sdělení - urogenitální systém, retroperitoneum
 
(koordinátor M. Heřman)
 10.30 - 12.00
Přehledová sdělení - polytrauma
  (koordinátor J. Ferda)
12.00 - 14.00
 Plenární schůze RS ČLS JEP
 14.00 - 15.30
Vědecká sdělení
  (paralelní sekce)
 16.00 - 17.30
Přehledová sdělení - urgentní stavy v pediatrické radiologii
 
(koordinátor J. Neuwirth)
Společenský večer
Vyhlášení nejlepších publikací za uplynulé 2 roky (2006, 2007)
Několik dalších zábavných minut
 
Sobota 18. 10. 2008
 8.30 - 10.00
Přehledová sdělení - dolní končetina - akutní vaskulární postižení
  (koordinátor M. Roček)
 10.30 - 11.30
Rozbor kvízových kasuistik, vyhlášení vítězů
 
(koordinátor Jan Žižka)
11.30 - 12.00
Několik závěrečných minut zábavy, zakončení kongresu

 

 

Soutěž o nejlepší publikaci v oboru radiologie sponzorovaná firmou Siemens

Firma Siemens ve spolupráci s RS ČLS JEP vypisuje soutěž o nejlepší publikace mladých radiologů ve věku do 40 let s cenami o celkové hodnotě 100.000 Kč. Ceny budou rozděleny následovně:

  • 1. cena v hodnotě 40.000 Kč
  • 2. cena v hodnotě 30.000 Kč
  • 3. cena v hodnotě 20.000 Kč
  • zvláštní cena pro SVOČ v oboru radiologie v hodnotě 10.000 Kč

Podmínky účasti:
Prvním autorem publikace musí být radiolog, kterému v době zveřejnění publikace bylo maximálně 40 let. Do soutěže budou přijímány tištěné publikace v českém nebo světovém jazyce (články v odborných časopisech a monografie), které byly zveřejněny v období mezi posledními dvěma radiologickými kongresy (konkrétně od září 2006 do září 2008). Při hodnocení se kromě vlastní obsahové stránky písemné publikace bude přihlížet k rozsahu a původnosti práce a jejímu přínosu pro obor radiologie (preferována budou původní vědecká sdělení před sdělení kazuistickými).

Uchazeči zašlou 3 kopie článku nebo 1 výtisk monografie spolu s datem narození prvního autora na adresu vědeckého sekretáře RS ČLS doc. MUDr. J. Ferdy, Ph.D. do 15.9.2008 (s označením "Soutěž mladých radiologů"). Soutěž bude hodnotit tříčlenná komise složená ze členů redakční rady České radiologie a výboru Radiologické společnosti.

Sponzor soutěže - firma Siemens - si vyhrazuje právo případně neudělit některou z uvedených cen.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v rámci společenského večera oficiálního programu ČRK 2008.

 

Všeobecné informace

Místo konání:Harmony Club Hotel
 Špindlerův Mlýn
 Krkonoše
Kontakty:  
organizace, registrace a ubytování:Contour, s.r.o.
 Jana Řehořová
 tel.: 602 386 684
 fax: 257 910 341
 e-mail: info@agenturacontour.cz
contour@volny.czcontour@volny.cz
  
odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
 e-mail: mailto:brezinova@fnhk.cz
  
 MUDr. Miroslav Šercl, CSc.
 tel.: 495 832 209
 e-mail: sercl@fnhk.cz

 

Důležitá data:  
Termín registrace: do 15. června 2008 - nižší sazby poplatků
pro neatestované lékaře je termín prodloužen do 15.7.2008
Pozdní registrace: od 16. června 2008
Termín pro zaslání abstrakt: 15. července 2008

 

Registrační poplatky

Cena zahrnuje kongresové materiály, vstup na vědecký program, stravování během programu a vstup na společenské akce. Cena pro doprovod nezahrnuje vstup na vědecký program.

Platba provedena do 15. 6. 2008 po 15. 6. 2008
lékař člen ČLS JEP, SRS3 500 Kč 3 800 Kč
lékař bez atestace, člen ČLS JEP, SRS* 1 500 Kč (termín prodloužen do 15.7.2008) 3 800 Kč
nelékař člen ČLS JEP 3 500 Kč 3 800 Kč
jednodenní poplatek 2 000 Kč 2 000 Kč
doprovod1 000 Kč 1 000 Kč
zástupce vystavující firmy (nad 2 osoby) 4 000 Kč 4 000 Kč
ostatní (neplatí pro vystavovatele) 8 000 Kč 8 000 Kč
* Originál potvrzení nadřízeného o příslušnosti k této kategorie je třeba zaslat poštou na adresu Contour, s.r.o., Kolová 212, 163 00 Praha 5 po odeslání přihlášky

Ubytování

Ubytování si lze rezervovat na přihlašovacím formuláři. Kapacita jednolůžkových pokojů hotelu Harmony je velmi nízká, proto prosíme o rezervace dvoulůžkových pokojů v tomto hotelu.

Vojenská zotovovna Bedřichov a hotel Montana jsou v pěší vzdálenosti, k hotelu Arnika bude zajištěno autobusové spojení. Každý hotel disponuje vlastním parkovištěm. Vybavenost jednotlivých hotelů si prosím zkontrolujte na webových stránkách.

http://www.harmonyclub.cz/
http://www.vzbedrichov.cz/
http://www.hotelmontana.cz/
www.orea.cz/arnika

Hotely budou obsazovány postupně dle došlých přihlášek. Pokud bude Vámi zvolený hotel již plně rezervován, nabídneme Vám náhradní hotel. Bez plné platby nebucde rezervace provedena.

 

Hoteljednolůžkový pokojlůžko ve dvoulůžkovém pokoji lůžko v třílůžkovém pokoji apartmán
Harmony2 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 4 500 Kč
VZ Bedřichov 2 100 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč  
Montana1 500 Kč 1 000 Kč   
Arnika1 300 Kč 900 Kč   

Stornopodmínky

storno poplatky z celkové částky

do 15. 6 .2008 0%
do 15. 8. 2008 20%
do 15. 9. 2008 50%
do 16. 9. 2008 100%

Systém registrace

Registrace probíhá pouze formou on-line. Po vyplnění přihlášky klikněte na "další". Jestliže je Váš formulář chybně vyplněn, nelze jej odeslat a v horní části přihlášky se zobrazují červeně názvy chybně vyplněných kolonek. Po odeslání přihlášky bude automaticky doručena na Vaši e-mailovou adresu kopie Vaší přihlášky. Po zpracování registrace obdržíte potvrzení o registraci s pokyny k platbě. Po přijetí platby Vám bude zaslán daňový doklad v elektronické podobě. Originál tohoto dokladu dostanete při registraci. Voucher k ubytování dostanete rovněž elektronicky během září.

 

Registrační kancelář

Registrace a vydávání kongresových materiálů bude zahájena ve středu 15. 10. 2008 od 9,00 hodin a registrační kancelář bude dále otevřena během vědeckého programu po dobu konání kongresu ve foyeru hotelu Harmony naproti recepci.

 

Společenské akce

Ve čtvrtek a v pátek bude pro účastníky kongresu uspořádán společenský večer v místě konání kongresu za laskavé podpory sponzorů.

 

Technická výstava

bude součástí kongresu po celou dobu jeho konání a bude umístěna v tenisových halách hotelu Harmony. V těchto prostorách bude zároveň servírováno občerstvení během přestávek.

 

Pro ON-LINE REGISTRACI klikněte zde.
Pro odeslání ABSTRAKTU - VĚDECKÉ SDĚLENÍ klikněte zde.
Pro odeslání ABSTRAKTU - KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ klikněte zde