Cesta: Akce > Domácí

XXIII. Liberecké osteologické dny 2021


!Aktuální informace vzhledem ke stávající epidemiologické situaci!

Milí přátelé,
termín Osteologických dní se blíží, zatím se zdá, že žádný problém nehrozí.
Přesto bych chtěl upozornit na to, že při vstupu do budovy Naivního divadla, po vás bude požadováno potvrzení o očkování nebo platný, negativní test.
Současně podpisem prezenční listiny potvrzujete, že jste výše uvedené údaje splnili.
Doufám, že vše proběhne bez problémů a těším se za týden.

MUDr. Jan Beran


Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

snad se již situace s nezvaným hostem uklidnila a XXIII. ročník Libereckých osteologických dní se uskuteční.
Plánovaný je termín 11. - 12.11.2021.
Hostitelem bude tradičně Naivní divadlo v Moskevské ulici, blízko náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Pokud máte zájem, informaci o divadle získáte na stránkách www.naivnidivadlo.cz.

Chtěl bych vás tímto úvodním dopisem pozvat k účasti na akci, která se věnuje problematice zobrazování pohybového systému a kde i letos budou, doufám, zastoupeny zajímavé prezentace mapující diagnostiku od prostých snímků po nejmodernější metody včetně intervencí v této oblasti.
V rámci předatestačního vzdělávání radiologů, každý účastník obdrží kromě kreditů ČLK také 8 hodin vzdělávání v muskuloskeletálním zobrazování. Při 2 následujících účastech tím splní 16 hodin výuky, které jsou určené ve vzdělávacím programu ČRS.
Akce je komornější proti ostatním subspecializacím, kterým často přejí velké firmy, ale doufám, že se opět letos objeví dostatečné množství podporovatelů, aby mohla pokračovat i dále.
Začátek je 11.11. ve 12.30, předpokládaný konec 12.11. opět kolem 12.30.
Program bude na stránkách ČRS v druhé polovině září, stejně jako seznam účastníků.
Večer bude obvyklé společenské posezení, podrobnosti upřesním během prvního dne akce.
Vzhledem k menší účasti při předchozích ročnících poprosím o závazné potvrzení vaší účasti na večeři při přihlášení.

Ubytování zůstává v Hotelu Liberec na Šaldově náměstí, předpokládaná cena ubytování na 1 noc se snídaní je ve dvoulůžkovém 800 - 900,- Kč za lůžko. Kapacita jednolůžkových pokojů (1200,-) je výrazně omezena, pokud nejste vyzvaní přednášející, musíte si pokoj zajistit mimo kvótu akce nebo po konzultaci se mnou.
Trvá způsob osobního potvrzení ubytování přímo v hotelu. Dvoulůžkové pokoje jsou rezervovány v množství jako v předchozích letech, ale platit je budete sami před začátkem akce.

Kontakt: 482 710 028, 774 323 235, recepce@hotel-liberec.cz, nejlépe se připomeňte, že akci má rezervovánu IKEM.
Účastnický poplatek není žádný.
Přihlašování bude elektronickou formou přes web ČRS www.crs.cz, v průběhu července.

Po odborné stránce bych vás chtěl opět požádat o kazuistická sdělení z denní praxe, pokládám tyto krátké přednášky za velmi přínosné zvláště pro mladé kolegy, kteří se na nich mohou učit postupy při ne úplně obvyklých chorobách.

Akce je určena pro lékaře - radiology!!

Přeji hezkou a slunečnou dovolenou a těším se v listopadu, doufejme, že bez sněhu, na setkání v Liberci.

MUDr. Jan Beran, Ph.D.

REGISTRACE BYLA UKONČENA

Seznam účastníků (pdf PDF)
Odborný program ke stažení ( PDF)

 

Předběžný odborný program

Čtvrtek  11.11.2021
12.30 - 13.00  Zahájení
 13.00 - 13.30
Jak se prezentujeme
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 13.30 - 14.15
Noha
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 14.15 - 15.00
Degenerativní změny na páteři
 Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 15.00 - 15.30  Přestávka
 15.30 - 16.15
Spondylodiscitídy
 Neubauer J. (OZM, Jihlava)
 16.15 - 17.00
Osteomyelitidy
 Hořejš J. (RDK, VFN Praha)
 17.00 - 17.45
Periradikulární terapie u kořenové iritace: patofyziologie
 Křístek J. (MOÚ, Brno)
 17.45 - 18.15
Dnes z jiného soudku II
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 19.00  Večeře
 
Pátek  12.11.2021
 9.00 - 9.30
Axiální spodylartritídy a podobné nemoci
 Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 9.30 - 10.00
Kostní nádory
 Mašek M. (RDG, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 10.00 - 10.30
Nenádorová ložiska skeletu
 Brtková J. (RDK, FN Hradec Králové)
 10.30 - 11.00
Intervence na páteři
 Křístek J. (MOÚ, Brno)
 11.00 - 11.30  Přestávka
  Krátká sdělení - do 20 minut
 Melorheostóza
 Malkus T. (KZM, FN Plzeň)
 Femoroacetabulární impingement
 Miklošová B. (KRNM, FN Brno)
 Kazuistika
 Kucharčíková Š. (RDG, Nové Město n/M)
 Rachitis
 Mašková L. (RDG, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 CT kvantifikace kostní denzity
 Beran T. (RDG, KN Liberec)
 13.00  Závěr