Cesta: Akce > Domácí

XXII. Liberecké osteologické dny 2019

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

I letos se ve dnech 7. - 8.11.2019 uskuteční XXII. ročník Libereckých osteologických dní.
Hostitelem nám bude tradičně Naivní divadlo v Moskevské ulici, blízko náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Pokud máte zájem, informaci o divadle získáte na stránkách www.naivnidivadlo.cz.

Chtěl bych vás tímto úvodním dopisem pozvat k účasti na akci, která se věnuje problematice zobrazování pohybového systému a kde i letos budou, doufám, zastoupeny zajímavé prezentace mapující diagnostiku od prostých snímků po nejmodernější metody včetně intervencí v této oblasti.
V rámci předatestačního vzdělávání radiologů, každý účastník obdrží kromě kreditů ČLK také 8 hodin vzdělávání v muskuloskeletálním zobrazování. Při 2 následujících účastech tím splní 16 hodin výuky, které jsou určené ve vzdělávacím programu ČRS.
Akce je komornější proti ostatním subspecializacím, kterým často přejí velké firmy, ale doufám, že se opět letos objeví dostatečné množství podporovatelů, aby mohla pokračovat i dále.
Začátek je 7.11. ve 12.30, předpokládaný konec 8.11. opět kolem 12.30.
Program bude na stránkách ČRS v druhé polovině září, stejně jako seznam účastníků.
Večer bude obvyklé společenské posezení, restaurant Konírna ve Vratislavicích, podnik je dobře dostupný tramvají z terminálu MHD, cca 300 m od Naivního divadla. Podrobnosti upřesním během prvního dne akce.
Vzhledem k menší účasti při předchozích ročnících poprosím o závazné potvrzení vaší účasti při přihlášení.

Ubytování zůstává v Hotelu Liberec na Šaldově náměstí, předpokládaná cena ubytování na 1 noc se snídaní je ve dvoulůžkovém 775,- Kč za lůžko. Kapacita jednolůžkových pokojů (1200,-) je výrazně omezena, pokud nejste vyzvaní přednášející, musíte si pokoj zajistit mimo kvótu akce nebo po konzultaci se mnou.
Trvá způsob osobního potvrzení ubytování přímo v hotelu. Dvoulůžkové pokoje jsou rezervovány v množství jako v předchozích letech, ale platit je budete sami ještě před začátkem akce.

Kontakt: 482 710 028, 774 323 235, recepce@hotel-liberec.cz, nejlépe se připomeňte, že akci má rezervovánu IKEM.
Účastnický poplatek není žádný.
Přihlašování bude elektronickou formou přes web ČRS www.crs.cz, v průběhu června.

Po odborné stránce bych vás chtěl opět požádat o kazuistická sdělení z denní praxe, pokládám tyto krátké přednášky za velmi přínosné zvláště pro mladé kolegy, kteří se na nich mohou učit postupy při ne úplně obvyklých chorobách.

Akce je určena pro lékaře - radiology!!

Přeji hezkou a slunečnou dovolenou a těším se v listopadu, doufejme, že bez sněhu, na setkání v Liberci.

MUDr. Jan Beran, Ph.D.

Přihlašování ukončeno 

Seznam účastníků (pdf PDF)
Odborný program ke stažení ( PDF)

 

Předběžný odborný program

Čtvrtek  7.11.2019
12.30 - 13.00  Zahájení
 13.00 - 13.30
Co se může skrývat za prostým snímek ramene
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 13.30 - 14.15
Zobrazování kloubů
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 14.15 - 15.00
MRI velkých kloubů
 Kucbel M. (RDG Nemocnice na Bulovce, Praha)
 15.00 - 15.30  Přestávka
 15.30 - 16.15
TEP kyčelního kloubu - pooperační rtg snímky
 Neubauer J. (OZM, Jihlava), Hořák J. (Ortop. klinika, FN Brno-Bohunice)
 16.15 - 17.00
Traumata hlezna
 Hořejš J. (RDK, VFN Praha)
 17.00 - 17.45
Radiologický kvíz
 Hořejš J. (RDK, VFN Praha)
 17.45 - 18.15
Dnes z jiného soudku
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 19.30  Večeře (Restaurant Zámecká konírna, Tanvaldská 49)
 
Pátek  8.11.2019
 8.30 - 9.00
Využití low dose CT skeletu v diagnostice sakroileitid
 Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 9.00 - 9.30
Revmatoidní artritída
 Forejtová L.
 9.30 - 10.00
Klasifikace zlomenin spánkové kosti
 Dědková J. (RDK, FN Hradec Králové)
 10.00 - 10.30
Krystalické artritídy
 Brtková J. (RDK, FN Hradec Králové)
 10.30 - 11.00  Přestávka
 11.00 - 11.30
MR zobrazování temporomandibulárního kloubu
 Pernický J. (KZM, FN Plzeň)
 11.30 - 12.00
Dif. dg. kostních nádorů stručně a přehledně
  Křístek J. (MOÚ, Brno)
  Krátká sdělení - 20 minut
 Zajímavé nálezy na MR hlezna
 Cibulková J., (KZM, FN Plzeň)
 Mazabraudův syndrom (2 kazuistiky)
 Szász P. (RDK, FN Olomouc)
 Vrozené deformity nohou
 Marešová Z. (RDG, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 13.00  Závěr