Cesta: Akce > Domácí

XX. zasedání MR sekce Harrachov

Ve dnech 15.-17.3.2016 se v Harrachově koná jubilejní - už 20. (!) zasedání MR sekce, jehož strukturu jsme se rozhodli poněkud inovovat, abychom ho přiblížili co nejširší obci radiologů, tedy nejen těm z univerzitních pracovišť, ale i z pracovišť okresních a soukromých, a také radiologickým asistentům s cíleným zájmem o MR problematiku.

Hlavní téma je věnované optimalizaci protokolů MR zobrazování. Logicky navazuje na dvě publikace vydané na toto téma v posledních dvou letech v nakladatelství Galén a v podstatě jde o diskuzní kurz u kulatého stolu s aktivním zapojením co nejvíce účastníků (nejen z okruhu panelistů, ale i z pléna). Proto je otevřený radiologům i radiologickým asistentům a jde o téma, o kterém se domníváme, že by mohlo zajímat široké spektrum lidí kolem MR.

Letos otevřeme tento nový formát MR setkání s hlavním tématem optimalizace protokolů MR zobrazování mozku a páteře. Důraz bude kladen na správnou strukturu a nastavení protokolů MR vyšetření mozku a páteře.

V úterý večer začne kurz krátkou přednáškou prof. Heřmana o MR portografii věnovanou památce kolegy Davida Horáka, na kterou naváže doc. Tintěra hlavním sdělením na téma problematika MR zobrazování v poli 3 Tesla (bude se nám hodit následující den).

Ve středu se budeme po většinu dne věnovat právě optimalizaci MR protokolů zobrazování mozku a páteře. Zástupci více pracovišť postupně (každý v bloku cca 10-15 minut) odprezentují jejich standardní protokol (včetně ilustrativních obrázků) pro:
  • MR mozku,
  • MR krční páteře,
  • MR bederní páteře.
K těmto standardním protokolům se přidají i speciální sekvence, které používáme u cílených vyšetření. Nad výhodami, nevýhodami a úskalími jednotlivých protokolů a sekvencí budeme mít dost času všichni (včetně posluchačů z auditoria) diskutovat.

Ve středu v podvečer bude k dispozici simulační MR konzole firmy Siemens, kde si můžeme v reálu nasimulovat správné nastavování MR sekvencí a různé triky (třeba jak hyperecho pomůže, když SAR brání dalšímu skenování apod.) - vše pod vedením MR odborníka z nejpovolanějších: doc. Ing. J. Tintěry.

Ve čtvrtek pak bude hlavní prostor pro kazuistiky, vědecká a jiná sdělení napříč MR problematikou.

Za programový výbor setkání se na viděnou v Harrachově těší

Prof. Jan Žižka
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové


Pořadatel: MR sekce RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Koordinátor: doc. MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Termín: 15.-17.3.2016
Příjezd a registrace účastníků: 15.3.2016, od 15 hod.
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz.
Registrační poplatky:
Registrace je bezplatná pro členy MR sekce RS ČLS JEP, ostatní Kč 1.500.
Ubytování:
Jednolůžkový pokoj - 1.600 Kč/noc.
Jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1.000 Kč/noc.
Jedno lůžko ve třílůžkovém pokoji 850 Kč/noc.

PROGRAM

 Úterý 15.3.2016
 Přednášky na počest Davida Horáka
18.00 - 19.30

MR portografie
 Heřman M.

 Výhody, nevýhody a specifikace zobrazování na 3T MR
 Tintěra J.
  
 Středa 16.3.2016
 8.30 - 8.30
Zahájení setkání, zpráva o činnosti MR sekce
 Mechl M., Žižka J., Vymazal J., Klzo L.
8.45 - 12.30
Optimalizace protokolů MR zobrazování mozku a páteře
 Doc. J. Tintěra - IKEM Praha (1,5 a 3 T)
 Dr. M. Kynčl, Bc. Z. Svatá - FN Motol a JL klinika Nové Butovice (1,5 a 3 T)
 Mgr. R. Žáček, Prim. J. Weichet - Nem. Na Homolce Praha (1,5 a 3 T)
 Mgr. O. Krahula, Bc. J. Ráček, Prim. T. Belšan - ÚVN Praha (1,5 a 3 T)
 
Přestávka
 
Bc. F. Odstrčil, Prof. M. Heřman - FN Olomouc (1,5 T)
 
Mgr. R. Süss, Dr. R. Tupý, Prof. J. Ferda - FN Plzeň (3 T)
 
Dr. A. Šprláková-Puková, Doc. M. Mechl - FN Brno (1,5 T)
 
Bc. M. Pražáková, Prof. J. Žižka - FN Hradec Králové (1,5 T a 3 T)
 12.00Oběd
16.30 - 18.30
Zkratky a akronyma nejen v MR diagnostice
 Žižka J.
Nastavování a optimalizace parametrů MR sekvencí - simulace reálného vyšetření na MR konzoli
 Tintěra J.
  
Čtvrtek 17.3.2016
8.30 - 8.45
3T MR traktografie periferního nervového systému
 Ibrahim I., Tintěra J., Humhej I., Dezortová M, Jirů F., Škoch A., Rydlo J., Hájek M.
 8.45 - 9.00
Ischemie míchy
 Jurová B., Keřkovský M.
 9.00 - 9.15
Neurovaskulární konflikty
 Petrášová H.
 9.15 - 9.30
"Café au lait" u 12-letého chlapce
 Hanzlíková P., Chmelová J.
 9.30 - 10.00
Přestávka
 10.00 - 10.15
Skafolunátní vaz v MR obraze
 Štouračová A., Šprláková-Puková A., Čižmář I., Novák J., Vališ P.
 10.15 - 10.30
Neketotická hyperglycinémie: případ závažné kongenitální hypotonie diagnostikovaný magnetickou rezonancí
 Kvasnička T., Dušek J., Sjöström A., Žižka J.
 10.30 - 10.45
Rosaiova-Dorfmanova choroba: neobvyklá MR prezentace vzácného benigního onemocnění
 Slezák O., Žižka J., Hofmann Klzo L., Česák T., Kašparová P.
10.45 - 11.00
Misinterpretace MR vyšetření
 Neubauer J.
11.00 - 11.15
PET-MR v klinické praxi
 Ferda J., Ferdová E.
 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

AKTIVNÍ ÚČAST