Cesta: Akce > Domácí

XX. Liberecké osteologické dny 2017

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Uteklo to jak voda a ve dnech 9. - 10.11.2017 oslavíme XX. ročník Libereckých osteologických dní.
Hostitelem nám bude opět Naivní divadlo v Moskevské ulici, blízko náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde celá akce proběhne.
Pokud máte zájem, informaci o divadle získáte na stránkách www.naivnidivadlo.cz.

Chtěl bych vás tímto úvodním dopisem pozvat k účasti na akci, která se věnuje problematice zobrazování pohybového systému a kde i letos budou zastoupeny zajímavé prezentace mapující diagnostiku od prostých snímků po nejmodernější metody včetně intervencí v této oblasti.
Akce je komornější proti ostatním subspecializacím, kterým často přejí velké firmy, ale doufám, že se opět letos objeví dostatečné množství zájemců, aby mohla pokračovat i dále.

Začátek akce je 9.11. ve 12.30 hod., předpokládaný konec 10.11. ve 12.30 hod.
Večer bude obvyklé společenské posezení, restaurant Konírna ve Vratislavicích, podnik je dobře dostupný tramvají z terminálu MHD, cca 300 m od Naivního divadla.

Ubytování zůstává v Hotelu Liberec na Šaldově náměstí, předpokládaná cena ubytování na 1 noc se snídaní je ve dvoulůžkovém 490,- až 735,- Kč za lůžko. Kapacita jednolůžkových pokojů (1050,- Kč) je výrazně omezena, pokud nejste vyzvaní přednášející, musíte si pokoj zajistit mimo kvótu akce nebo po konzultaci se mnou. V loňském roce to bylo trochu hektické.
Trvá způsob osobního potvrzení ubytování přímo v hotelu. Dvoulůžkové pokoje jsou rezervovány v množství jako v předchozích letech, ale platit je budete sami ještě před začátkem akce.

Kontakt: 482 710 028, 774 323 235, recepce@hotel-liberec.cz, nejlépe se připomeňte, že akci má rezervován IKEM.

Účastnický poplatek není žádný.
Přihlašování bude elektronickou formou na konci této stránky.

Po odborné stránce bych vás chtěl opět požádat o kazuistická sdělení z denní praxe, pokládám tyto krátké přednášky za velmi přínosné zvláště pro mladé kolegy, kteří se na nich mohou učit postupy při ne úplně obvyklých chorobách.
Přeji hezkou a slunečnou dovolenou a těším se v listopadu, doufejme, že bez sněhu, na setkání v Liberci.

MUDr. Jan Beran, Ph.D. 

Kapacita akce je vyčerpána

 Seznam účastníků (pdf PDF)
Odborný program ke stažení ( PDF)

 

Odborný program

Čtvrtek  9.11.2017
 
12.30 - 13.00  Zahájení
 13.00 - 13.30
Příliš mnoho otazníků
  Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 13.30 - 14.15
Skoliózy včetně jejich léčby
 Neubauer J. (RDG, KN Jihlava)
 14.15 - 14.45
Netraumatické nálezy na skeletu baze lební
 Brtková J., Dědková J. (RDK, FN Hradec Králové)
 14.45 - 15.15
Kongenitální stavy osového skeletu
 Skotáková J., Červinková I., Šenkyřík J. (KDR, FN Brno)
 15.15 - 15.45  Přestávka
 15.45 - 16.30
Čestná přednáška MUDr. Jaroslava Berana CSc.
Osteologie - základní pojmy
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 16.30 - 17.00
Osteonekrózy
 Hořejš J., (RDK, VFN Praha)
 17.30 - 17.45
Co vše může zrát 20 let
  Pluhař O., (Audioscan, Praha)
 19.30  Večeře (Restaurant Zámecká konírna, Tanvaldská 49)
 
Pátek  10.11.2017
 
 8.30 - 9.00
Aseptické kostní nekrózy
 Kucbel M., Mašek M. (RDG, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 9.00 - 9.30
Únavové fraktury - diagnostika a přínos MR
 Mechl M. (KRNM, FN Brno - Bohunice)
 9.30 - 10.00
„Don't touch" léze u dětí
 Seehofnerová A., (KDR, FN Brno)
 10.00 - 10.30
„Low dose" CT v diagnostice kostního postižení u myelomu
 Lambert L. (RDK, VFN Praha)
 10.30 - 11.00  Přestávka
 
11.00 - 12.40  Krátká sdělení (20 minut)
 Synoviální chondromatóza kolenního kloubu - kazuistika
 Miklošová B., M., Šprláková-Puková A. (RDK, FN Brno - Bohunice)
 SAPHO syndrom
  Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 Madelungova deformita
  Štácha F., Mašek M. (RDG, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 Zobrazování nádorů kostí
 Hruška L. (KZM, U sv. Anny, Brno)
 Neobvyklé úrazy adolescentů (kazuistiky)
 Kucharčíková Š. (RDG, Nové Město na Moravě)
 Dysplázie kyčlí u dospělých
 Beran T. (RDG, KN Liberec)
 Letální osteochondrodysplázie
 Pavlovská D., Ježová M. (KDR, FN Brno)
 Trauma páteře
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 12.50 - 12.55  Vyhodnocení kvízu a závěr