Cesta: Akce > Domácí

krakonosXX. Krakonošův CT kurz 2021

!POZOR - termín přesunut z 6.-8.5.2021 na 7.-8.6.2021!
 
Pořadatel:
RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Organizační zajištění:
Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684, email contour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz
Termín: 7.-8.6.2021
Registrace: 6.6.2021 od 17 do 19 hodin, 7.6.2021 od 8 hod.
Místo: Harrachov - hotel Sklář 
Téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest, HRCT plic.
Začátek: 7.6.2021 od 9.30 hod.
Odborný program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně, záklaní morfy, záněty komunitní, nekomunitní, u imunokompromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (inhalační, polékové) postižení, vzácnější plicní onemocnění, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž.

 
Vážení kolegové,

kteří jste připravení k účasti na XX. Krakonošově CT kurzu, ze strany organizátorů vám patří dvojí dík - jednak za trpělivost a dále za účast na anketě, kterou jsme k nalezení nejvhodnějšího způsobu uspořádání akce provedli.
Je potěšitelné, že odpověděla většina z vás, takže se můžeme při rozhodování opřít o slušný počet názorů. Odpovědělo celkem 90 % přihlášených, z nichž 91 % se nadále hodlá zúčastnit; 48 % preferuje jen prezenční formu, 32 % raději prezenčně, ale zvládne i on-line formu, 20 % na formě nezáleží.
V současnosti je všem z nás asi jasné, že v březnu nebudeme moci Krakonoše prezenční či hybridní formou uspořádat. V případě odložení akce (souhlasilo 40 %, 22 % by přesunulo akci na rok 2022 vzhledem k preferenci prezenční formy) nám vychází (čísla už sice nejsou příliš rozdílná), že současným optimálním řešením je přesunout XX. Krakonošův CT kurz na 6. - 8. května tohoto roku a konat jej hybridní formou v hotelu Sklář.
Téma samozřejmě neměníme - jde o HRCT plicní tkáně. Obsahy přednášek budou, pokud školitelé uznají za potřebné, obohaceny o nové informace, jistě přibude sdělení o akutních a chronických plicních postiženích u onemocnění Covid - 19. Uspořádání byť třeba jen částečné prezenční formy napomůže i to, že většina z nás bude v té době očkována.

Suma sumárum: Epidemická situace nás nutí Krakonoše odložit na 6. - 8. května 7.-8.6.2021 s předpokladem hybridní formy kurzu. Společně si přejme, ať už nám to konečně klapne.

S upřímným pozdravem všem

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.,
odborný garant kurzu

 Odborný program

 Pondělí 7.6.2021
 9.30 - 10.25Zahájení, Krakonošovo vzpomínání, úvod do diagnostického kvízu
 Kvízové kasuistiky : F. Čtvrtlík - FN Olomouc, L. Ungermann- KN Pardubice, M. Hyršl, E. Kočová, P. Eliáš - FN Hradec Králové, J, Votrubová - FTN Praha, J. Weichet - FNKV Praha, V. Suchánek - VN Motol Praha, H. Mírka, J. Ferda - FN Plzeň
 10.30 - 10.50
CT vyšetření plicní tkáně - HRCT plic, technické, radiačně - hygienické aspekty
 L. Ungermann (KN Pardubice)
10.55 - 11.10
Plicní intersticium - anatomické základy pro radiologa
 J. Beran (IKEM Praha)
 11.15 - 11.40
Přestávka, občerstvení
 11.40 - 12.05
Morfologické nálezy při HRCT - zvýšení denzity
 P. Eliáš (FN Hradec Králové)
 12.10 - 12.35
Morfologické nálezy při HRCT - snížení denzity
 J. Neuwirth (IPVZ Pha, NUS Umea)
 12.40 - 13.30
Přestávka, oběd
 13.30 - 13.50
Komunitní a nekomunitní plicní infekce
 H. Mírka (FN Pzeň)
 13.55 - 14.10
Tuberkulóza
 J. Ferda (FN Plzeň)
 14.15 - 14.35
Postižení plic u imunokompromitovaných nemocných
 H. Mírka (FN Pzeň)
14.40 - 14.55
HRCT u covidové a postcovidové plíce
 J. Neuwirth (IPVZ Praha, NUS Umea)
 15.00 - 15.30 Přestávka, občerstvení
15.30 - 16.10
Idiopatická difúzní plicní onemocnění
 E. Kočová (FN Hradec Králové)
16.15 - 16.40
Postižení plic při onemocnění pojiva
 J. Vaňásek, E. Kočová, M. Hyršl ( FN Hradec Králové)
             
 
 Úterý 8.6.2021
9.00 - 9.20
Sarkoidóza
 F. Čtvrtlík (FN Olomouc)
9.25 - 9.45
Hypersenzitivní pnemonitida (EAA)
 J. Votrubová (FTN Praha)
9.50 - 10.15
Polékové postižení plic
 M. Hyršl, E. Kočová (FN Hradec Králové)
 10.20 - 10.40
Přestávka, občerstvení
 10.40 - 11.15
Méně častá difúzní plicní postižení
 P. Eliáš (FN Hradec Králové)
11.20 - 11.55
Zobrazování CHOPN
 E. Kočová (FN Hradec Králové)
 12.00 - 13.00
Přestávka, oběd
 13.00 - 13.40
Diferenciální diagnostika ložiskového postižení plic
 M. Hyršl, E. Kočová, J. Vaňásek (FN Hradec Králové)
 13.45 - 14.05
Staging plicního Ca
 J. Weichet (FNKV Praha)
14.10 - 14.25
Screening plicního Ca
 H. Mírka (FN Plzeň)
 14.30 - 15.00
Přestávka, občerstvení
 14.30 - 15.00
HRCT vyšetření plic u dětí - technické aspekty, nejčastější onemocnění
 P. Rejtar (FN Hradec Králové)
 15.05 - 15.40
Vyhodnocení kvízu, vyhlášení výsledků kvízové soutěže, zakončení
 P. Eliáš, Krakonoš, autoři kvízů

Program ke stažení ve formátu PDF pdf

Registrační poplatky

Člen Radiologické společnosti:
zaplaceno do 31.1.2021 - 3.900 Kč / 156 €
zaplaceno po 31.1.2021 - 4.400 Kč / 176 €

Nečlen Radiologické společnosti:
zaplaceno do 31.1.2021 - 4.400 Kč / 176 €
zaplaceno po 31.1.2021 - 4.900 Kč / 196 €
 
Účast on-line
člen Radiologické společnosti - 2.900 Kč / 116 €
nečlen Radiologické společnosti - 3.400 Kč / 136 €
 
V ceně registračního poplatku je zahrnut vstup na přednášky, stravování po dobu kurzu a USB s přednáškami. 
 

Platby a stornopodmínky účasti a ubytování

Platbu lze provést bankovním převodem nebo on-line platební kartou - viz přihláška.
Platby v EUR ze zahraničí laskavě zasílejte na EUR účet uvedený na přihlášce.
Platbu na místě je třeba domluvit předem s pořádající agenturou.
Zrušit účast a ubytování lze do 30.4.2021. Peníze budou vráceny v plném rozsahu.
Po 30.4.2021 peníze nelze vrátit.

Ubytování v místě konání

Jednolůžkový pokoj - 1.900,- Kč / 76 € / noc
Jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1.080,- Kč / 43 € / noc
Jedno lůžko ve třílůžkovém pokoji 870,- Kč / 35 € / noc

Kapacita kurzu je 200 účastníků.
Kapacita ubytování je limitována.
 
REGISTRACE (Kč)
REGISTRACE (€)
 
REGISTRACE NA HRADECKÝ WORKSHOP