Cesta: Akce > Domácí

XVIII. Liberecké osteologické dny 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ppět se pomalu, ale jistě blíží termín Libereckých osteologických dní, již XVIII., které proběhnou 5.-6.11.2015, jako obvykle, ve velkém sále Naivního divadla v Moskevské ulici, blízko náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Pokud máte zájem, informaci o divadle získáte na stránkách www.naivnidivadlo.cz.

Chtěl bych vás tímto úvodním dopisem pozvat k účasti na akci, která se věnuje problematice zobrazování muskuloskeletálního systému a kde i letos budou zastoupeny prezentace mapující diagnostiku od prostých snímků po nejmodernější metody včetně intervencí v této oblasti.
Akce je komornější proti ostatním subspecializacím, kterým často přejí velké firmy, ale doufám, že se opět letos objeví dostatečné množství zájemců, aby mohla pokračovat i dále.

Začátek akce 5.11. jako obvykle ve 12.30 hod., předpokládaný konec 6.11. ve 12.30 hod.
Večer bude obvyklé společenské posezení, restaurant Ene Bene nedaleko Hotelu Liberec se loni osvědčil, doufám, že se rezervace povede i letos.

Ubytování zůstává v Hotelu Liberec na Šaldově náměstí, předpokládaná cena ubytování na 1 noc se snídaní je ve dvoulůžkovém 525,- Kč za lůžko. Kapacita jednolůžkových pokojů je výrazně omezena, prosím neobjednávejte ubytování v nich bez mého vědomí.
Trvá způsob osobního potvrzení ubytování přímo v hotelu. Dvoulůžkové pokoje jsou rezervovány v množství jako v předchozích letech, ale platit je budete sami ještě před začátkem akce.

Kontakt: 482 710 028, 774 323 235, recepce@hotel-liberec.cz, nejlépe se připomeňte, že akci má rezervován IKEM.

Účastnický poplatek není žádný.
Přihlašování bude elektronickou formou přes web ČRS www.crs.cz, nejspíše v průběhu června.

Po odborné stránce bych vás chtěl opět požádat o kazuistická sdělení z denní praxe, pokládám tyto krátké přednášky za velmi přínosné zvláště pro mladé kolegy, kteří se na nich mohou učit postupy při ne úplně obvyklých chorobách.

Přeji hezkou a slunečnou dovolenou a těším se v listopadu, doufejme, že bez sněhu, na setkání v Liberci.

MUDr. Jan Beran, PhD

Přihlašování ukončeno

 Seznam účastníků (pdf PDF)
Odborný program ke stažení ( PDF)

 

Odborný program

Čtvrtek  5.11.2015
 
12.30 - 13.00  Zahájení
 13.00 - 13.45
Degenerativní změny páteře
 Beran J. (ZRIR, IKEM Praha)
 13.45 - 14.15
Paraartikulární pseudocysty a gangliové cysty
 Šprindrich J., (RDK, FN KV Praha)
 14.15 - 14.45
Zobrazení MSK projevů a komplikací DM
 Brtková J., (RDK, FN Hradec Králové)
 14.45 - 15.15  Přestávka
 15.15- 15.45
Patologie akromioklavikulárního kloubu a jejich radiologická diagnostika
 Girsa D. (RDG, Thomayerova nemocnice, Praha)
 15.45 - 16.30
Čestná přednáška MUDr. Jaroslava Berana CSc.
CRMO - c.t.j.p. (co to je, prosím)
 Skotáková J., Červinková I., Schüller M., Macků M., Dětská nemocnice, FN Brno
 16.30 - 17.30
Kvíz
 Hořejš J., (RDK, VFN Praha)
 17.30 - 18.15
Je alkohol škodlivý? Reklama na Whisky a jiné pití v toku času
  Pluhař O., (Audioscan, Praha)
 19.00  Večeře (Restaurant Zámecká konírna, Tanvaldská 49)
 
Pátek  6.11.2015
 
 8.30 - 9.10
Maligní kostní tumory - jak je nepřehlédnout
 Mašek M1., Lesenský J.2 (RDG1 a Ortopedická klinika2, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 9.10 - 9.30
Benigní kostní léze
 Šíp O., Mašek M. (RDK Nemocnice Na Bulovce)
 9.30 - 10.00
Jak na ramenní kloub - přínos jednotlivých metod (RTG, UZ, MR)
 Sochorová J., Šprláková-Puková A., Keřkovský M., (RDK, FN Brno - Bohunice)
 10.00 - 10.30
MR artrografie ramene
 Křístek J., (OZM, SurGal Brno)
 10.30 - 10.45  Přestávka
 
10.45 - 13.05  Krátká sdělení (20 minut)
 Kostní traumata - RTG vs MR - kazuistiky
 Štembergová Z., Mašek M., (RDK, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 Séronegativní spondartritídy - problém časné diagnózy
  Korčáková E., (KZM, FN Plzeň)
 Syndrom mnohočetných osteokartilaginózních exostóz
 Little J., (RDK, FN Brno - Bohunice)
 Netypický potraumatický nález - kazuistika
 Poláčková M., Šprláková-Puková A., (RDK, FN Brno - Bohunice)
 DISH a spondylartritidy na prostém snímku
 Pudlač A., (RDK, VFN Praha)
 Kalcifikace a ossifikace v měkkých částech
 Kucharčíková Š., (RDG, Nové Město na Moravě)
 Osteoid osteom krčku femuru - diagnostický a léčebný problém
CT navigovaná RF ablace

 Pádr R.1, Dupal P.2 (1KZM a 21. Ortopedická klinika, FN Motol, Praha)
 Diagnostické omyly u myositis ossificans circumscripta
 Dupal P.2, Pádr R.1, Ochová A.1, (1KZM a 21. Ortopedická klinika, FN Motol, Praha)
 13.00  Závěr

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.