Cesta: Akce > Domácí

XVI. Liberecké osteologické dny 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

termín letošních, XVI. Libereckých osteologických dní je 7.-8.11.2013, opět v hlavním sále Naivního divadla v Moskevské ulici, blízko náměstí Dr. Edvarda Beneše, Moskevská ulice.
Informaci o divadle získáte na stránkách www.naivnidivadlo.cz.

Chci vás, jako každý rok, pozvat k účasti na akci, která se věnuje problematice zobrazování muskuloskeletálního systému a kde i letos budou probírána vyšetření od prostých snímků po nejmodernější metody.
Akce je komornější proti ostatním subspecializacím, kterým často přejí velké firmy, ale doufám, že se i letos objeví dostatečné množství zájemců pro její konání.

Začátek akce 7.11.2013 jako obvykle ve 12.30, předpokládaný konec 8.11.2013 ve 12.30.
Večer plánuji obvyklé společenské posezení v restaurantu Ene Bene, nedaleko Hotelu Liberec, doufám, že se rezervace povede i v letošním roce.

Ubytování zůstává v Hotelu Liberec na Šaldově náměstí, předpokládaná cena ubytování na 1 noc se snídaní je ve dvoulůžkovém pokoji 525,- Kč za lůžko. Kapacita jednolůžkových pokojů je výrazně omezena, prosím neobjednávejte ubytování v nich bez mého vědomí.
Trvá způsob osobního potvrzení ubytování přímo v hotelu. Dvoulůžkové pokoje jsou rezervovány v množství jako v předchozích letech, ale platit je budete sami ještě před začátkem akce.

Kontakt: 482 710 028, 774 323 235, recepce@hotel-liberec.cz, nejlépe se připomeňte, že akci má rezervován IKEM.

Účastnický poplatek není žádný.
Přihlašování bude elektronickou formou přes web ČRS www.crs.cz.

Po odborné stránce bych vás chtěl opět požádat o kazuistická sdělení z denní praxe, pokládám tyto krátké přednášky za velmi přínosné zvláště pro mladé kolegy, kteří se na nich mohou učit postupy při ne úplně obvyklých chorobách.

Hezkou a slunečnou dovolenou a těším se v listopadu, doufejme, že bez sněhu, na setkání v Liberci.

MUDr. Jan Beran, Ph.D.

Přihlášky na akci jsou ukončeny

 Seznam účastníků (pdf PDF)
Odborný program ke stažení ( PDF)

 

Odborný program

Čtvrtek  7.11.2013
 
12.30 - 13.00  Zahájení
 13.00 - 13.45
Cirkulační obrazy deosifikace
 Beran J. (ZRIR, IKEM Praha)
 13.45 - 14.15
RTG obraz revmatoidní artritidy
 Forejtová L. (RDK, VFN Praha)
 14.15 - 14.45
Sonografický obraz revmatoidní artritidy
 Gatterová J. (RDK, VFN, Praha)
 14.45 - 15.15  Přestávka
 15.15 - 16.00
Bolesti zad u dětí 
 Skotáková J. (Klinika dětské radiologie, FN Brno)
 16.00 - 16.45
Čestná přednáška MUDr. Jaroslava Berana, CSc.
Spondylodiscitis - úloha zobrazovacích metod

 Neubauer J. (RDG, KN Jihlava)
 16.45 - 17.30
RDG diferenciální diagnostika revmatologických onemocnění
 Šprindrich J. (RDK, FNKV Praha)
 16.45 - 17.30
Poznáte to?
 Hořejš J. (RDK, VFN Praha)
 17.30 - 18.15
Co všechno se dá pít
 Pluhař O. (Audioscan, Praha)
 19.00  Večeře (Restaurant Ene Bene, Husova 25/5 - 100 m od hotelu Liberec)
 
Pátek  8.11.2013
 
 8.30 - 9.00
Radiodiagnostika muskuloskeletálních parazitárních a tropických chorob
 Šprindrich J. (RDK, FN KV Praha)
 9.00 - 9.30
Triangulární fibrokartilaginosní komplex
 Šprláková-Puková A., Keřkovský M., Mechl M., Čižmár I. (RDK, FN Brno - Bohunice)
 9.30 - 10.00
MSK nálezy u sklerodermie
 Brtková J. (RDK, FN Hradec Králové)
 10.00 - 10.30
Možnosti minimálně invazivní léčby bolestí zad na RTG oddělení
 Křístek J. (OZM, SurGal Brno)
 10.30 - 10.45  Přestávka
 
10.45 - 13.05  Krátká sdělení (20 minut)
 Zobrazení měkkotkáňových tumorů aneb co zajímá klinika
 Mašek M1., Matějovský Z.2, Lesenský J.2 (RDG1 a Ortopedická klinika2, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 Séronegativní spondartritídy - problém časné diagnózy
 Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 Hodnocení kostního věku
 Masaříková H. (Klinika dětské radiologie, FN Brno)
 Difúzně vážené obrazy při celotělovém zobrazení (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu
 Sedláková J., Mechl M. (RDK, FN Brno - Bohunice)
 Osteoidní osteom a možnosti jeho léčby
 Mašek M1., Matějovský Z.2, Lesenský J.2. (RDG1 a Ortopedická klinika2, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 Perthesova choroba
 Kolářová E. (RDG Liberec)
 Kazuistiky z praxe
 Sochorová J., Dopitová M. (RDG FN Brno-Bohunice)
 13.05 - 13.15  Závěr

Sponzoři akce:
Audioscan/Toshiba
Bard
S.A.B. Impex
Siemens